Ako želite da studirate u inostranstvu…

Ministarstvo omladine i sporta sa zadovoljstvom saopštava da je Fond za mlade talente Republike Srbije raspisao Konkurs za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije, Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2019/2020. godinu.

Konkurs je namenjen studentima koji upisuju studije drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima u školskoj 2019/20. godini i biće otvoren do 1. novembra 2019. godine.

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

  • da su državljani Republike Srbije ili da imaju status izbeglice;
  • da imaju prebivalište u Republici Srbiji, odnosno boravište – za lica koja imaju status izbeglice;
  • da su položili sve ispite iz prethodnih godina studija;
  • da im je prosečna ocena najmanje 8,50 u toku osnovnih akademskih studija;
  • da nisu navršili 27 godina života – za studente studija drugog stepena, odnosno 29 godina života – za studente studija trećeg stepena do datuma raspisivanja konkursa;
  • da su najmanje jednu godinu osnovnih akademskih studija završili (položili sve ispite predviđene akdreditovanim studijskim programom za tu godinu studija) na akreditovanim visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji;
  • da su u školskoj godini  upisani na godinu koju pohađaju na studijama drugog ili trećeg stepena na jednom od univerziteta zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu ili na vodećim svetskim univerzitetima.

Tekst konkursa, modeli prijava na Konkurs, Listu vodećih svetskih univerziteta, izjavu o saglasnosti za pribavljanje podataka, primer ovlašćenja za potpisivanje ugovora i model ugovora o stipendiranju možete preuzeti ovde.

Više informacija o ovom konkursu možete naći na sajtu Fonda za mlade talente.

 

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *