Biomarkeri u urološkoj onkologiji

U petak, 29. oktobra, od 10 sati, u Svečanoj sali SANU biće održan naučni skup pod „Biomarkeri u urološkoj onkologiji”.

Кako se navodi u najavi skupa, urološka onkologija predstavlja značajan deo opšte urološke prakse. Istraživanja poslednjih nekoliko godina dala su značajan doprinos razumevanju mehanizama nastanka, progresije i lečenja najčešćih uroloških tumora, kao što su karcinom prostate, mokraćne bešike, bubrežnog parenhima i testisa. Pored značajnog napretka u lečenju ovih tumora, gde je danas dominantan individualizovani pristup, veoma značajnu ulogu ima i napredak u primeni različitih kategorija biomarkera u dijagnostici i praćenju ovih tumora. Pored kliničkog konteksta primene biomarkera, i otkrivanje novih molekularnih biomarkera vodi boljem razumevanju procesa kancerogeneze.

U budućnosti se najviše očekuje od tumorskih biomarkera koji će omogućiti diferencijaciju malignih od benignih lezija. Кljučno je da prisustvo tumorskih biomarkera u minimalnim koncentracijama u krvi/urinu može biti znak postojanja malignog procesa, i ako on još nije klinički potvrđen. Nažalost, ovakvi markeri su veoma retki, pa se najveći značaj tumorskih markera ogleda u njihovom kontinuiranom praćenju u proceni efekta hemioterapije ili otkrivanju aktivnog rezidualnog tumora, odnosno recidiva.

Trenutno se veliki broj tumorskih biomarkera ispituje u cilju potencijalne primene u sferi skrininga, postavljanja dijagnoze, procene prognoze, praćenja efikasnosti primenjene terapije, kao i predviđanja terapijskog odgovora. Bez obzira na činjenicu da veliki broj tumorskih markera ima malu specifičnost i senzitivnost, smatra se da njihovo kontinuirano određivanje u telesnim tečnostima i tkivu, u kombinaciji sa ostalim kliničkim i biohemijskim parametrima, može značajno doprineti dijagnostici, proceni terapijskog efekta i prognozi bolesnika u oblasti onkologije.

Događaj se može pratiti i putem linka https://www.sanu.ac.rs/direktan-prenos/.

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *