Bolesti zavisnosti (prevencija, uzroci i lečenje)

Učestvuju: Lambe Đorelijevski (defektolog, nekadašnji šef odelјenja za suzbijanje narkotika u MUP Srbija), dr Nikola Jovanović (Institut za mentalno zdravlјe) i bivši zavisnik

Mesec novembar je prema Međunarodnom i Nacionalnom kalendaru zdravlјa posvećen borbi protiv bolesti zavisnosti, sa cilјem podizanja svesti stanovništva o štetnim efektima droga i mobilisanja celokupnog društva  za uklјučivanje u aktivnosti na suzbijanju njihovog korišćenja.

Svake godine u svetu oko 210 miliona lјudi koristi droge, a od ovog broja oko 200.000 lјudi godišnje umre kao posledica upotrebe droga. Konzumiranje psihoaktivnih supstanci je, ne samo zdravstvena pretnja, već i značajan socio-ekonomski teret širom sveta.

Svakodnevna istraživanja i analize medijskih sadržaja pokazuju da je današnje društvo u krizi, tako da su droga i alkohol sve zastuplјeniji, dok je starosna granica konzumenata ovih supstanci sve niža. Poseban doprinos društvenoj devijaciji predstavlјa razvoj bolesti zavisnosti koji doprinosi poremećaju ponašanja pojedinca, ali i razaranju porodice kao primarne društvene grupe. Bolesti zavisnosti predstavlјaju jednu od najvećih pošasti našeg doba, zbog čega je neophodno sprovoditi programe prevencije, kao i razvijati i unaprediti dijagnostiku, lečenje, rehabilitaciju i istraživanje ove oblasti.

Svaka priča o istoriji uzimanja droga, koliko god na početku bila posebna i neponovlјiva, ima isti predvidiv kraj u kome propadanje i lagano nestajanje osobe i njene porodice postaje jedina izvesnost.

Studentski grad (mala sala), utorak, 5. novembar u 19 sati

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *