Ekonomski izazovi elektroenergetske stabilnosti Srbije: kako dalje?

Četrnaesto predavanje u okviru ciklusa Energija kao jedan od najvećih izazova čovečanstva u XXI veku održaće dopisni član SANU Pavle Petrović na temu Ekonomski izazovi elektroenergetske stabilnosti Srbije: kako dalje? u utorak, 24. decembra, u 11 sati, u Svečanoj sali SANU.

Zahvaljujući velikom nasleđenom višku proizvodnih kapaciteta s kraja 1980-ih, EPS je u prethodne tri decenije bez većih problema podmirivao rast domaće potrošnje električne energije. Međutim, brojni problemi u poslovanju i nedovoljno investiranje EPS-a u prethodnom periodu, kao i strateška inertnost u oblasti elektroenergetike, ozbiljno su doveli u pitanje stabilnost snabdevanja zemlje ovim energentom u budućnosti.

Realizacija neophodnog investicionog plana biće veliki politički i ekonomski izazov jer EPS već duže vreme posluje s nedovoljnim profitom. Naime, za održivo finansiranje potrebnih ulaganja potrebno je da se profitabilnost preduzeća uveća za oko šest puta.

Na predavanju će se govoriti o koracima koji su potrebni da se ovo preduzeće suštinski transformiše, kako bi se otklonile ključne prepreke za njegovo uspešno poslovanje. Takođe, uporedo sa tim je neophodno da se krene sa pripremama za tektonske poremećaje koji se očekuju u elektroenergetskom sektoru, počev od napuštanje uglja kao glavnog resursa za proizvodnju električne energije u dugom roku, čemu postojeće strategije razvoja i dalje ne poklanjaju dovoljno pažnje.

Dopisni član SANU Pavle Petrović je profesor emeritus Ekonomskog fakulteta u Beogradu i predsednik Fiskalnog saveta od 2011 godine. Njagove oblasti interesovanja su kvantitativna istraživanja u makroekonomiji i makroekonomske politike: fiskalna i monetarna. Objavljuje u vodećim svetskim časopisima: Journal of Money Credit and Banking, Journal of Development Economics, Journal of Comparative Economics, Journal of Macroeconomics, Journal of International Money and Finance, Cambridge Journal of Economics, i recezent je za većinu od njih. Bio je gostujući istraživač na univerzitetima Harvard, Prinston i Кornel.

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *