Etnička slika Balkana na pragu prvog milenijuma nove ere

U okviru ciklusa predavanja pod nazivom „O mitološkoj prošlosti Srba: istina i zablude“, u četvrtak, 21. oktobra, u 12 sati, u Svečanoj sali SANU, dr Dragana Nikolić, viši naučni saradnik na Balkanološkom institutu SANU, održaće predavanje pod nazivom „Etnička slika Balkana na pragu prvog milenijuma nove ere“.

Bolje poznavanje antičke prošlosti Balkana i naroda koji su ga naseljavali na pragu prvog milenijuma nove ere na osnovu relevantnih izvora jedini je način da se potisnu neosnovane teorije o povezanosti savremenih balkanskih naroda sa plemenima koja su nastanjivala ove prostore u predrimsko doba, poput Tribala, Ilira, Dardanaca, i drugih.

U izlaganju će biti reči o rasporedu i poreklu paleobalkanskih plemena uoči rimskog osvajanja, o tome kako je tekla integracija ovih naroda u pravne i institucionalne okvire Rimskog carstva, kao i o ishodima procesa romanizacije. Sve što znamo o ovim narodima potiče iz grčkih i rimskih izvora, jer sami nisu ostavili rečite tragove iza sebe. Malobrojni podaci antičkih pisaca vezani za predrimsko doba, uglavnom se tiču ratnih događaja — sukoba sa grčkim, makedonskim i rimskim svetom, dok su mirna vremena, kako kaže Fanula Papazoglu, proticala „nečujno i bezbojno“. Retki pasusi, kod svega nekoliko antičkih pisaca, kao što su Strabon, Velej Paterkul, Plinije Stariji, Ptolemej, Apijan, donose nam dragocene podatke o plemenima u vremenu rimskih osvajanja. Mnoge lakune u našem znanju dopunjuju rimski epigrafski spomenici na grčkom i (pretežno) latinskom jeziku. Upravo ćemo se zadržati na značajnim podacima koje nam pruža istraživanje domorodačke antroponimije, koja je sačuvana u rimskim natpisima. Natpisi potiču iz vremena kada je proces romanizacije domorodačkog stanovništva odmakao, i predstavljaju u isto vreme spomenike i domorodačkog i rimskog identiteta.

Share:

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *