Evropski program za saradnju u domenu naučnih i tehnoloških istraživanja – COST

Evropska saradnja u nauci i tehnologiji (COST) je finansijska organizacija za stvaranje interdisciplinarnih istraživačkih mreža u Evropi i celom svetu pod nazivom COST akcije. Ove mreže nude otvoren prostor za saradnju među naučnicima širom Evrope (i šire) i na taj način daju podsticaj istraživanjima i inovacijama.
Istraživači mogu kreirati mrežu - na osnovu vlastitih istraživačkih interesa i ideja - tako što će podneti predlog na COST poziv. Predlog može biti u bilo kojoj oblasti nauke i mogu ga podneti naučnici u bilo kojoj fazi razvoja svoje karijere.

COST su posvećene pokrivanju aktivnosti saradnje, kao što su radionice, konferencije, sastanci radnih grupa, škole za obuku, kratkoročne naučne misije, i aktivnosti širenja i komunikacije.

COST akcije su takođe visoko interdisciplinarne i otvorene. Moguće je pridružiti se tekućim akcijama, koje se na taj način šire u toku finansiranja koje traje četiri godine. Ove akcije mogu da uključuju i privatni sektor, kreatore politika, kao i civilno društvo.

Pristupanje COST Akciji, ostvaruje se potpisivanjem Memoranduma o razumevanju (Memorandum of Understanding – MOU), koji u formi administrativnog ugovora potpisuju Vlade, odnosno ovlašćene institucije Vlada zemalja članica. Saradnju koordinira Upravni odbor (Management Committee – MC), koji čine predstavnici svih potpisnica Memoranduma.

Što se tiče realizacije COST akcija, one se mogu podeliti na one koje su u toku, započete i završene akcije. Shodno pravilima svaka zemlja se može uključiti u akcije koje su u toku, pod uslovom da nisu u završnoj fazi realizacije, na kraju treće ili četvrte godine. Ukoliko je akcija još uvek u prvoj godini svoje realizacije, pristupanje je najednostavnije, a ukoliko je već ušla u svoju drugu godinu realizacije, neophodna je saglasnost Management Committee - MC akcije (http://www.cost.eu/participate/join_action i COST Vademecum)

Napomena: Akcije se ne finansiraju iz budžeta COST već iz nacionalnih izvora. To podrazumava da se već radi na projektima u zemlji koji su po svom sadržaju slični COST akciji.

Svaka zemlja članica može na inicijativu neke od svojih naučno-istraživačkih institucija predložiti novu akciju učešćem na Otvorenom pozivu (Open Call COST) koji se raspisuju dva puta godišnje. Glavni predlagač akcije je i koordinator mreže.

Rok za podnošenje: 29. april 2020. u 12.00 časova

Кonzorcijum: minimum 7 zemalja članica COST od kojih odgovarajući broj članica ITC zemalja (prema tabeli u aneksu)

*Zemlje članice COST su sledeće: Albanija, Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Кipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Republika Moldavija, Crna Gora, Holandija, Republika Severna Makedonija, Norveška, Poljska, Portugalija, Rumunija, Srbija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Švajcarska, Turska, Velika Britanija.

Trajanje: 4 godine

Кo može da učestvuje: akademske, javne institucije, SME, industrijski sektor, NGO, međunarodne organizacije itd.

Dokumenta i vodiči se nalaze na sledećem linku

*Tehnički deo aplikacije može imati najviše 15 strana i mora biti anoniman, bez navođenja imena i institucija učesnika predložene mreže.

Aplikacije se podnose elektronski: e-COST submission tool

Za sva opšta ili tehnička pitanja: opencall@cost.eu

Za više informacija:

https://www.cost.eu/

http://www.mpn.gov.rs/cost/

Napomena: Ukoliko utvrdite da postoji odgovarajuća COST akcija u koju biste mogli da se uključite i ako se nakon neformalnih konsultacija sa rukovodiocem akcije uverite da ćete biti prihvaćeni, potrebno je da se obratite Nacionalnom koordinatoru Republike Srbije u COST programu:

Nacionalni COST koordinator

Dr Bratislav Marinković

Institut za fiziku

Univerzitet u Beogradu

Pregrevica 118, 11080 Beograd

Tel: +381 11 316-0882

E-pošta: ncc-serbia@ipb.ac.rs

Predstavnik Republike Srbije u Naučnom komitetu COST programa:

Prof. dr Viktor Nedović

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Nemanjina 22-26

11000 Beograd

Republika Srbija

E-pošta: viktor.nedovic@mpn.gov.rs

Tel: +381 11 3631 755

Član Кomiteta visokih predstavnika COST programa

Željka Dukić

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije

Nemanjina 22-26

11000 Beograd

R. Srbija

tel: +381 11 3616 529

E-pošta: zeljka.dukic@mpn.gov.rs

Share:

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *