Ima li Akademske čestitosti?

Rektorski kolegijum Univerziteta u Beogradu doneo je preporuku da se na svim fakultetima započne pohađanje onlajn kurseva o akademskoj čestitosti (Akademski integritet 1 i Akademski integritet 2) u kojima su pokrivena osnovna pitanja o pojmu akademskog integriteta, o oblicima njegovog kršenja, o posledicama i korekcijama, o akademskom pisanju, o pravilnom pozivanju na literaturu, o glavnim problemima vezanim za akademski integritet prilikom akademskog pisanja, o mitovima i sivim zonama vezanim za pozivanje na literaturu, uz konkretne savete studentima. U pilot fazi realizacije kurseva akademske čestitosti, studenti i studentkinje master i doktorskih studija pri Univerzitetu već su završili njihovo pohađanje i polaganje testova.

Kursevi o akademskoj čestitosti razvijeni su na osnovu primera dobre prakse Univerziteta u Geteborgu (Švedska), u okviru projekta “Jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju u Srbiji“ koji su zajedno finansirali Evropska unija i Savet Evrope. Opšti cilj projekta, koji se sprovodio u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, bio je jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju u Srbiji primenom preventivnih mehanizama koji počivaju na standardima i praksi Saveta Evrope.

 

Izvor: http://www.bg.ac.rs

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *