Inovativno rešenje kao zamena za srčanu komoru

Za decu koja su rođena sa jednom funkcionalnom srčanom stranom i kod kojih kardiovaskularni sistem otkazuje za sada ne postoji nijedno dugoročno i delotvorno rešenje osim transplantacije srca. 

Univerzitetska klinika za kardiohirurgiju Medicinskog univerziteta u Beču pokazala je prvi put na životinjskom modelu da implantirana krvna pumpa može efikasno da zameni desnu srčanu komoru kod dece koja imaju jednu funkcionalnu srčanu stranu. U projektu učestvuju Medicinski uvierzitet u Beču, Univerzitetska klinika Hamburg-Ependorf i Tehnički univerzitet iz Ciriha ETH. 

Novu tehnologiju krvne pumpe je osmislio i razvio interdisciplinarni tim pod tehničkim rukovodstvom Markusa Granegera (Beč) i medicinskim rukovodstvom Danijela Cimpfera (Beč) i Mihaela Hiblera (Hamburg-Ependorf). Dečijim kardiohirurzima je pošlo za rukom da pumpu implantiraju u jedinstven životinjski model. „Pumpa je u potpunosti zamenila desnu srčanu stranu kod ovaca u vremenskom periodu od više sati. Rezultati su potvrdili potencijal pumpe da normalizuje kardiovaskularni sistem kod pacijenata sa jednom funkcionalnom srčanom komorom bez znatnog oštećenja krvi“, objašnjavaju Graneger i Cimpfer.

„Univerzitetska klinika za kardiohirurgiju Medicinskog univerziteta u Beču je zajedno sa svojim partnerima postavila sebi cilj da pronađe jedinstvenu terapiju za ove pacijente“, izjavili su Cimpfer i Graneger. Sledeći korak projekta podrazumeva istraživanja koja bi ispitala dugoročni efekat ovakve terapije. 

 

Fotografije: 

© Jesse Orrico

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *