Izbori za Evropski parlament u izmenjenom političkom prostoru

Naučna konferencija „Izbori za Evropski parlament u izmenjenom političkom prostoru”, kojom će se obeležiti i tridesetogodišnjica Jean Monnet programa (Erasmus+), održati u ponedeljak, 1. jula 2019. godine s početkom u 10 časova na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Program naučnog skupa:
Otvaranje 10.00 – 10.15
Uvodna reč:
H.E. Ambassador Sem Fabrizi, Head of the EU Delegation to the Republic of Serbia (TBC)
Prof. dr Dragan R. Simić, dekan Fakulteta političkih nauka, Beograd
Prof. dr Slobodan Samardžić, Jean Monnet profesor, Fakultet političkih nauka, Beograd
Prvi deo 10.15 – 11.45
Predizborni politički kontekst i postizborna konstelacija: uticaj političke polarizacije u Evropi
Uvodničar: doc. dr Zoran Čupić, Fakultet političkih nauka
10.15 – 11.10 Prilozi učesnika:
• Mr Vladimir D. Filipović, Narodna skupština Republike Srbije, doktorand Fakulteta političkih
nauka, Beograd
Izbori za Evropski parlament u doba krize
• Prof. dr Slobodan Zečević, Institut za evropske studije, Beograd
Pojedina zapažanja o izborima za Evropski parlament 2019. godine
• Sanja Vojvodić, istraživač-pripravnik Fakulteta političkih nauka, Beograd
Uzlet “Zelenih“ na izborima za Evropski parlament 2019. godine
• Slađan Rankić, doktorand Fakulteta političkih nauka
Sekuritizacija Evrope – slučaj evropskih izbora 2019. godine
• Ivan Milovanović, istraživač-pripravnik, Fakultet političkih nauka, Beograd
Izbori za Evropski parlament 2019. godine: i dalјe drugorazredno takmičenje?
11.10 – 11.45 Diskusija
11.45 – 12.00 Pauza za kafu

Drugi deo, 12.00 – 13.30
Mesto i uloga „novog“ Evropskog parlamenta u međuinstitucionalnom nadmetanju
Uvodničar: prof. dr Slobodan Samardžić, Fakultet političkih nauka
12.00 – 12.50 Prilozi učesnika
• Prof. dr sc. Hrvoje Špehar, Fakultet političkih znanosti, Zagreb
Intergovernmentalistička paradigma Europske unije nakon treće faze
„euroskleroze“: Europski parlament i dinamika Europskog vijeća u dekadi
Lisabonskog ugovora
• Prof. dr Bojan Kovačević, Fakultet političkih nauka, Beograd
Izbori za Evropski parlament u vremenu 'žutih prsluka'
• Dr Jasminka Simić, urednik-novinar u Radio-televiziji Srbije
Novi tokovi u Evropi posle izbora za Evropski parlament 2019.
12.50 – 13.30 Diskusija
13.30 – 13.50 Zakuska

Treći deo, 13.50 – 15.20
Uticaj Evropskog parlamenta na rešavanje savremenih problema Evropske unije
Uvodničar: dr Ivana Radić Milosavlјević
14.00 – 14.50 Prilozi učesnika
• Prof. dr Maja Kovačević, Fakultet političkih nauka, Beograd
Evropski parlament i reforma zajedničkog evropskog sistema azila
• Prof. dr Natalija Perišić i asist. Suzana Mihajlović Babić, Fakultet političkih nauka, Beograd
Evropski parlament u doba višestrukih kriza – implikacije na kreiranje socijalne
politike Evropske unije
• Prof. dr Vladimir Medović, Pravni fakultet, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Uticaj izbora za Evropski parlament na postupke zbog povrede osnovnih vrednosti
EU
• Dragolјub Todić, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd
Uspeh evropskih zelenih na izborima za Evropski parlament i Republika Srbija

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *