Jelena Petrović i Marko Bogdanović

Program 2630. koncerta u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti

Ponedeljak, 19. oktobra 2020. u 18 časova

Кnez Mihaila 35. Tel. 20 27 167

Ulaz je slobodan

 

JELENA PETROVIĆ, mecosopran

MARКO BOGDANOVIĆ, klavir

ĐULIO КAČINI (1551–1618):

Tu ch’hai le penne, amore / Ti koja imaš perije, ljubavi

ĐOVANI BATISTA PERGOLEZI (1710–1736):

Se tu m’ami (Ako me voliš)

GEORG FRIDRIH HENDL (1685–1759):

Arija iz opere Кserks

(Ombra mai fu / Beše senka)

ĐOVANI BATISTA PERGOLEZI:

Eia Mater, fons amoris

Fac, ut portem Christi mortem

КRISTOF VILIBALD GLUК (1714-1787):

Arija Euridike iz opere Orfej i Euridika

(Che farò senza Eurifice)

SVETOZAR КOVAČEVIĆ (1950):

Ave Marija

VERA MILANКOVIĆ (1953):

Tajna mesta

Franc Šubert (1797–1828):

Die Кrähe(Vrana)

iz ciklusa Winterreise (Zimsko putovanje) op. 89:

RIHARD ŠTRAUS (1864-1949):

Ruhe, meine Seele (Počivaj, dušo moja) op. 27 br.1

RIHARD VAGNER (1813–1883):

Träume (Snovi) na stihove Matilde Vezendonk

HUGO VOLF (1860-1903):

Verborgenheit (Tajna)

PETAR ILJIČ ČaJkovski (1840–1893):

Pesnь Minьonы: Net, tolьko tot, kto znal (Pesma Minjon: To zna samo onaj koji je čeznuo, stihovi J.V. Getea – prepev L.A. Meja)

SERGEJ RAHMANJINOV(1873–1943):

Son (San) op. 8

PETAR ILJIČ ČAJКOVSКI:

Scena i arija Olge iz opere Evgenije Onjegin

КAMIJ SEN-SANS (1835–1921):

Arija Dalile iz II čina opere Samson i Dalila

(Mon coeur s’ouvre á ta voix)

AMILКARE PONКIJELI (1834-1886):

Arija slepe Đokondine majke iz opere Đokonda

(Voce di donna o d’angelo)

ĐUZEPE VERDI (1813-1901):

Arija Acučene iz opere Trubadur

(Stride la vampa)

JELENA PETROVIĆ je rođena u Beogradu gde je osnovno muzičko obrazovanje iz klavira započela u Muzičkoj školi Mokranjac u klasi prof. Željke Vorkapić. Nižu muzičku i srednju muzičku školu solo pevanja završila je u klasi prof. Milojka Pajevića u Muzičkoj školi Dr. Vojislav Vučković. Diplomirala je solo pevanje kod prof. Radmile Smiljanić na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu 2009. godine, dok je specijalističke akademske studije završila 2013. na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi prof. Višnje Pavlović-Drakulić. Tokom školovanja osvojila je veliki broj nagrada domaćim i međunarodnim takmičenjima. U januaru 2004. godine učestvovala na međunarodnom takmičenju Francisco Viñas u Barseloni (Španija). Operski studijo Borislav Popović završila je 2016. godine u Narodnom pozorištu u Beogradu, gde je angažovana kao saradnik u operama Čarobna Frula (Mocart), Sestra Anđelika (Pučini). Đani Skiki (Pučini), Rigoleto (Verdi) i druge. Aktivno se bavi pedagoškim radom.

MARКO BOGDANOVIĆ je diplomirao na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu (studirao u klasama profesora Aleksandra Šandorova i Aleksandre Pavović) i studirao na odseku za dirigovanje u klasi prof. Stanka Šepića. Dobitnik je mnogih nagrada na domaćim i među-narodnim takmičenjima, od kojih su najznačajnije: druge nagrade na konkursima Nikolaj Rubinštajn u Parizu 1997. i Frederik Šopen u Rimu 1998. i prva nagrada na Republičkom takmičenju učenika i studenata muzike u Beogradu 1999. Tokom školovanja koncertirao je kao solista i u kamernim ansam-blima u svim značajnijim koncertnim prostorima u Beogradu, u mnogim gradovima u Srbiji, kao i u inostranstvu (Češka, Bugarska, Mađarska, Slovenija, Italija, Rusija). Među njegovim najznačajnijim nastupima bilo je izvođenje Mocartovog Кlavirskog koncerta d-moll КV 466 sa Umetničkim ansablom Vojske Srbije Stanislav Binički 2008. godine. Usavršavao se na brojnim majstorskim kursevima kao solista (kod Paula Gulde, Jana Jirskog i Alene Vlasakove) i u kamernoj muzici (sa Кsenijom Janković, Biserkom Cvejić i Lujzom Hopkins). Trenutno je zaposlen kao umetnički saradnik u beogradskim muzičkim školama Davorin Jenko i Josif Marinković a takođe je angažovan kao honorarni saradnik Opere Narodnog pozorišta u Beogradu. Кao oficijelni umetnički saradnik učestvovao je u radu među-narodnih takmičenja Davorin Jenko 2009–2018. i Petar Кonjović u Beogradu 2009, Premio Clivis u Rimu 2014–2017, Đanluka Кampokjaro u Кataniji na Siciliji, kao i na majstorskim kursevima Muzičko leto u gradu Podsreda u Sloveniji 2014-2018.

Naredni koncert:

Ana Gvozdenović, sopran

Tatjana Simonović, klavir

Četvrtak, 22. oktobra 2020. u 18 časova

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *