Kako da motivišete zaposlene da pristupe e-learning kursu

Nedavna istraživanja u SAD pokazala su da samo oko 10 odsto učesnika završi online kurseve. Iako je ovaj „prosek“ nešto veći, kada su u pitanju korporativni kursevi e-učenja, broj onih koji se edukuju na ovaj način još je prilično mali.

Postoje brojni razlozi zašto pojedinci, a posebno zaposleni, još uvek u dovoljnoj meri ne koriste benefite eLearning kurseva.
Zaposleni prigovaraju da nemaju dovoljno vremena ili, jednostavno, nedostatak motivacije pravdaju time da kursevi nisu dovoljno „interesantni“ da bi im zaokupili pažnju u većoj meri.

Da bi izbegli slične „zamke“ pri pravljenju online kurseva, savetujemo vam da povedete računa o sledećim faktorima, koji će dodatno zainteresovati korisnike:

1. Napredak u karijeri
Kada zaposleni nema jasnu predstavu o tome kako će napredovati u karijeri, biva obeshrabren, što se negativno odražava i na njegovu posvećenost poslu, a samim tim i poslovnoj obuci. Da bi ohrabrili zaposlene da učestvuju u korporativnoj obuci, treba im objasniti da će uspešan završetak obuke povoljno uticati na njihovu karijeru.

2. Pružite sve potrebne informacije
Jasno postavite zadatke, jer je to jedan od najvećih motivatora za bilo kakav posao. Dizajnirajte vaš eLearning kurs tako da pruži dovoljno tehničke podrške, kao i moralne „potpore“ za svakog učesnika, kroz svaki modul. Korisnici u svakom trenutku moraju tačno da znaju šta treba da rade. Pružite im online-podršku, u slučaju da tokom kursa naiđu na neke nejasnoće.

3. Učinite eLearning lako dostupnim
Digitalne aplikacije postaju sve dostupnije, pre svega zahvaljujući razvoju mobilne tehnologije, pa učinite takvim i vaše kurseve. Mnogi zaposleni imaju želju da se „edukuju“ i van radnog vremena, tako da im takvu mogućnost treba i obezbediti.

4. Motivacija zaposlenih kroz socijalno učenje
Prvi korak jeste da učinite eLearning kurseve što interaktivnijim. Kada ih dizajnirate, koristite platformu koja omogućava korisnicima da komuniciraju između sebe, deleći svoja iskustva. Takav sistem omogućava i dobijanje velikog broja povratnih informacija o korisnosti samog kursa, kao i onih potrebnih za njegovo eventualno poboljšanje u budućnosti.

5. Efikasno koristite multimediju
Kažu da slika govori više od hiljadu reči. Zato – koristite multimedijalni sadržaj u vašim kursevima. Zahvaljujući video-materjalima, grafikonima, infograficima i audio-sadržajima, povećava se i motivisanost zaposlenih da se „udube“ u problematiku kursa. Napravite video-uvod, koji će još više „približiti“ korisnicima dati kurs, zahvaljujući kome će odmah saznati koje će benefite imati kada ga uspešno savladaju.

6. Gamifikacija: Dodatna motivacija korisnika
Primenite proces „gamifikacije“, odnosno putem prigodnih „igara“ podstaknite povećano učešće, angažovanje i lojalnost korisnika kursa. Na taj način čak i ne mnogo interesantne stavke kursa činite zanimljivim za rešavanje. Istraživanja su pokazala da čak 70 odsto velikih kompanija, među kojima su i American Express, JP Morgan i Pfizer koriste ovu „taktiku“ u simulacijama obuka za zaposlene.

7. Nagradite zaposlene koji savladaju kurs
Motivaciji zaposlenih značajno doprinose nagrade za uspešno završeni kurs. Takve „nagrade“ mogu biti u obliku sertifikata, ali i konkretnih promocija.

8. Napravite kurseve što fleksibilnijim
Uverite se da vaši moduli omogućavaju korisnicima da imaju dovoljno vremena da se njihovom savladavanju posvete kad god oni to žele, odnosno da mogu „učiti“ kad god im njihovo vreme to omogućava. Veoma je važno da proces „učenja“ bude što fleksibilniji, da sami korisnici mogu da odluče kad će početi, kad napraviti „predah“, a kad završiti datu lekciju. Na taj način oni će se osećati ugodnije dok savladavaju problematiku kursa.

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *