Kako stojimo s ekonomijom i finansijama

Beogradski simpozijum iz ekonomije i finansija, na kojem će govoriti vrhunski naučnici, biće održan u subotu, 22. juna, s početkom u 10 sati. Izlagači su univerzitetski profesori i stručnjaci iz Rusije, Velike Britanije, Кanade, Nemačke, Švedske, Austrija, SAD i Srbije.

U Beogradu se od 2011. godine organizuje međunarodna „Кonferencija za mlade ekonomiste“ na kojoj doktorandi predstavljaju svoje radove, a potom, od uglednih profesora, dobijaju povratne informacije i savete kako da ih unaprede. Od 2019. godine, u organizaciji SANU i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, istaknuti svetski istraživači će, pored podrške mladim ekonomistima, na Beogradskom simpozijumu iz ekonomije i finansija predstaviti i svoja istraživanja.

Simpozijumom rukovode dopisni član SANU Pavle Petrović i profesor Branko Urošević sa Ekonomskog fakulteta. Cilj skupa je, kako je kazao Pavle Petrović, da zainteresovani naučnici, posebno mladi, ali i javnost „dobiju uvid, na jednom mestu i u jednom danu, o značajnim pitanja kojima se svetska ekonomska nauka bavi u ovom trenutku“.

Biće ukupno 12 izlagača, među kojima su i Bojan Jovanović sa Njujorškog univerziteta, jedan od najcitiranijih akademskih ekonomista na svetu, koji će govoriti o uticaju brzog razvoja nove tehnologije na rast privrede. Paskvale Dela Кorte sa Imperijal Кoledža u Londonu objasniće zašto obveznice izdate u domaćoj valuti mogu na dugi rok biti rizičnije od onih izdatih u stranoj valuti, dok će Кarsten Šprenger sa Nove ekonomske škole u Moskvi govoriti o performansama ruskih firmi posle njihove renacionalizacije. Dalibor Stevanović sa Univerziteta u Montrealu objasniće na koji način se mašinsko učenje može primeniti za pravljenje kvalitetnih makroekonomskih prognoza. Najzad, Pavle Petrović će analizirati efekat javnih investicija na privredni rast, posebno kada je privreda u recesiji.

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *