Katarina Njegovan

S obzirom na dobro poznat Kantov stav da se "osnov obavezanosti ne sme tražiti u prirodi čoveka, niti u prilikama u svetu u koje je čovek postavljen, već da se mora tražiti a priori jedino u pojmovima čistog uma" (ZMM 8) deluje da je istraživanje koje ispituje ulogu emocija u moralnoj motivaciji na pogrešnom tragu. Međutim, rad pokazuje da emocije igraju vrlo značajnu ulogu u Kantovoj etici 1) kada je reč o subjektivnoj pobudi objektivnim moralnim zakonom – osećanje poštovanja i 2) kada je reč o obaveznim svrhema sopstvenog usavršavanja i tuđe sreće. Imajući u vidu da je 1) osećanje poštovanja subjektivni uslov prijemčivosti za bilo koju obavezanost dok 2) ukazuje na svrhe koje su ne samo svima dužnost već su zbog širine svoje obavezanosti više nego « obične » dužnosti, zaključujemo da Kant o emocijama govori na ključnim mestima svog etičkog učenja. Ovo izlaganje će stoga biti podeljeno u dva dela, u prvom ću problematizovati osećanje poštovanja dok će u drugom biti reči o osećanjima koja doprinose ostvarivanju obaveznih svrha.

Katarina Njegovan završila je osnovne studije filozofije na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, odbranivši diplomski rad na temu Kantovo shvatanje dužnosti u odnosu na neumna bića. Master Evropske studije na Fakultetu političkih nauka završila je sa završnim radom na temu Problem građanstva Evropske unije kao nedovršene političke zajednice. Trenutno je na trećoj godini doktorskih studija na katedri za filozofiju Filozofskog fakulteta gde nastavlja da se bavi etikom istražujući Kantovu dužnost prema sebi. Poslednji letnji semestar provela je na usavršavanju na Univerzitetu u Parizu, Panthéon 1, Sorbonne. Prethodne dve godine bila je angažovana u nastavi na Odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu na predmetima: Filozofija nauke i Uvod u filozofiju i kritičko mišljenje.

26. februar, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, sala na IV spratu u 12 časova

Izvor: http://www.instifdt.bg.ac.rs/

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *