Konkurs za obuku u okviru ORCA Akademije

Program je namenjen onima koji žele da se u okviru svoga rada posvete dobrobiti životinja, odnosno zaštiti prirode i to:

 1. studentima diplomskih / postdiplomskih studija
 2. stručnjacima iz relevantnih oblasti
 3. aktivistima organizacija civilnog društva

ORCA Akademija pristupa dobrobiti životinja, odnosno zaštiti prirode kao multidisciplinarnim oblastima koje se mogu razvijati uz integraciju znanja iz oblasti prirodnih i društvenih nauka. Akademija afirmiše savremen pristup dobrobiti životinja i zaštiti prirode, uzimajući u obzir širi socio-ekonomski i politički okvir za razvoj ovih oblasti

Teme koje se obrađuju na ORCA Akademiji:

 • Tehnike javnog zastupanja i njihova primena u zaštiti životinja i prirode
 • Tehnike prikupljanja sredstava i projektni menadžment
 • Кomunikacija sa različitim ciljnim grupama
 •  Liderske veštine
 •  Proces izrade i usvajanje propisa, uloge i nadležnosti institucija i organizacija u oblasti dobrobiti životinja i zaštite prirode
 •  Savremeni koncepti dobrobiti životinja koji se primenjuju u Srbiji, Evropi i svetu
 • Savremeni pristupi očuvanju vrsta i staništa u Srbiji, Evropi i svetu

ORCA Akademija traje ukupno šest meseci (jun-decembar 2019. godine) i sastoji se iz:

 1. dva petodnevna trening modula koja će se održati u Nišu u periodu 10-14.06.2019 i 02-06.12.2019. godine
 2. e-learning zadataka i razvijanja stručno-istraživačkog rada uz mentorsku podršku. Teme radova će se naknadno utvrditi sa polaznicima ORCA Akademije. Okvirna lista oblasti u okviru kojih je moguće odabrati temu data je u prilogu 2 ovog konkursa

Detaljnije informacije na: https://www.orca.rs/sr/konkurs-za-obuku-u-okviru-orca-akademije/

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *