Marjan Ivković

Marjan Ivković je naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. Osnovne i master studije sociologije završio je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a doktorsku disertaciju o kritičkoj teoriji Aksela Honeta odbranio je na Univerzitetu Kembridž. Marjan se u svom radu fokusira na probleme savremene društvene teorije i socijalne filozofije. Primarna oblast njegovog interesovanja je kritička teorija društva, u smislu interdisciplinarnog pristupa koji sintetizuje socijalno- i političko-filozofsku refleksiju i empirijsko istraživanje društvene stvarnosti. U središtu Marjanovog rada je analiza potencijala različitih varijanti današnje kritičke teorije društva (poput perspektiva Aksela Honeta, Nensi Frejzer, Rahel Jegi i Rajnera Forsta) za konceptualizovanje i dijagnozu složenih formi društvene dominacije u epohi neoliberalne revolucije.

Predavanje Modaliteti angažmana u kritičkoj teoriji: alternative ili komplementi? koje će održati 15. maja na
Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, sala na IV spratu u 12 časova, pokušaće da skicira tri osnovna modaliteta angažmana u kritičkoj teoriji, koji se mogu iščitati iz teorijskih perspektiva autora koji pripadaju „trima generacijama“ kritičke teorije – Teodora Adorna, Jirgena Habermasa i Aksela Honeta.

Detaljnije na http://www.instifdt.bg.ac.rs

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *