Mediji i ludilo

U Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu (Rige od Fere 4) i na Fakultetu savremenih umetnosti u Beogradu, od 3. do 5. septembra 2020, biće održana interdisciplinarna naučna konferencija ’’Filozofija medija – Mediji i ludilo’’.

Program skupa

Četvrtak, 03.09.2020.
SVEČANO OTVARANJE SKUPA
10:00 Reči dobrodošlice
Divna Vuksanović, Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu
Dragan Ćalović, Fakultet savremenih umetnosti u Beogradu
Marko M. Đorđević, Fakultet pedagoških nauka u Jagodini
Pozdravna reč
Vuk Vukićević, direktor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd
Uvodna reč
Predrag Finci, prof. emeritus , UCL, London, Velika Britanija
11:00 Koktel dobrodošlice
PRVA SESIJA
Moderator: Divna Vuksanović
12:00 – 12:15
Damir Smiljanić, Trumanov sindrom ili Kako znamo da nas (ne)snimaju
12:15 – 12:30
Vladislava Gordić Petković, Od Birobidžana do Luzitanije: ludilo i utopijski projekti
12:30 – 12:45
Divna Vuksanović, Filozofija medija: mediji i mentalno zdravlje
12:45 – 13:00
Miloš Agatonović, Makijavelizam, savremeni mediji i kapitalizam nadziranja
13:00 – 13:15
Biljana Đorović, “Tavistkok institut: svetski centar za kontrolu uma i socijalni inženjering
13:15 – 13:30
Diskusija
13:30 – 14:00
Kafe pauza
PRATEĆI PROGRAM PRVOG DANA SKUPA
14:00
Dragana Kitanović, Inside the Gaze, film, 2:51 min.
Nikola Stojanović, Drenjine, film. Predstavljanje studenata Fakulteta dramskih umetnosti, po izboru prof. Narcise Darijević Marković
Petak, 04.09.2020.
DRUGA SESIJA
Moderator: Marko M. Đorđević
10:00 – 10:15
Dragan Ćalović, Problem medijske dramatizacije ludila
10:15 – 10:30
Vlatko Ilić, Svet medija kao svet bezumlja
10:30 – 10:45
Marko M. Đorđević, Dobrivoje Stanojević, Topos ludila u savremenim srpskim medijima
10:45 – 11:00
Jelena Ivanišević Paunović, Mediji i ludilo kroz teoriju filma
11:00 – 11:15
Bojana Tajisić, Ludilo kao medijska egzistencija
11:15 – 11:30
Predrag Jakšić, Mediji kao identitet ludila
11:30 – 11:45 Diskusija
11:45 – 14:00 Kafe pauza
TREĆA SESIJA (Zoom)
Moderator: Vlatko Ilić
14:00 – 14:15
Kamenko Bulić, Epizode ludila: proizvodnja spektakla i zaborav
14:15 – 14:30
Radostina Neykova, Deca i ekran u modernom okruženju
14:30 – 14:45
Fulvio Šuran, (R)evolution ludila kao sloboda: svi smo mi clowns
14:45 – 15:00
Fahira Fejzić Čengić, Da li je moguća emancipacija medija od opće raspamećenosti.
PRATEĆI PROGRAM DRUGOG DANA SKUPA
15:00
Marina Kovačević, Zapisi iz ćelije br. 12, film, 23:08 min
Predrag Jakšić. Pesnik, igrani film, 26:00 min.
Subota, 04.09.2020.
PRATEĆI PROGRAM TREĆEG DANA SKUPA
10:00 Video radovi studenata Fakulteta savremenih umetnosti u Beogradu, po izboru prof. Petra Stanojlovića
Zoran Sudar, Ziga – prvi susret, film, 14:07 min.
Nemanja Sonero, čas kizombe, 7:30 min
SVEČANO ZATVARANJE SKUPA
11:00 Divna Vuksanović, Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu
Dragan Ćalović, Fakultet savremenih umetnosti u Beogradu
Marko M. Đorđević, Fakultet pedagoških nauka u Jagodini
Vlatko Ilić, Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu
Dragana Kitanović, Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *