Mikele Bači u Beogradu!

Balkanološki institut SANU organizuje predavanje prof. dr Mikelea Bačija, profesora srednjovekovne umetnosti na Univerzitetu u Friburu (Švajcarska) i redovnog člana Academia Europaea, u sredu, 11. marta, u 11 časova, u sali 2 SANU. Profesor Mikele Bači će tom prilikom govoriti o preplitanju italijanske i vizantijske umetnosti XIV veka, na primeru oltarskih slika sa predstavama Bogorodice, ukazavši na bliske umetničke i kulturne veze koje su postojale između Venecije, Кrita i Balkana.

Profesor Mikele Bači jedan je od najistaknutijih poznavalaca srednjovekovnih umetničkih interakcije na Mediteranu pri susretima vizantijske i italijanske kulturne i duhovne sfere. Napisao je više monografija i radova u kojima je analizirao istorijsku fenomenologiju svetih mesta, ikona i drugih kultnih predmeta.

Neguje blisku saradnju sa našim istoričarima srpske, vizantijske i srednjovekovne umetnosti Pomorja. Član je međunarodnog tima za restauraciju crkve Rođenja Hristovog u Vetlejemu. Nagrađen je priznanjem Hanno and Ilse Hahn koje dodeljuje Bibliotheca Hertziana-Max-Planck-Gesellschaft iz Rima.

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *