Misao i misija Svetog Justina Popovića

Povodom 125 godina od rođenja i 40 godina od upokojenja Justina Popovića Centar za vizantijsko-slovenske studije Univerziteta u Nišu, Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu i Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu 10. i 11. maja 2019. godine u Beogradu organizuju međunarodnu naučnu konferenciju „Misao i misija Svetog Justina Popovića“.

Monah, klirik i svetitelj Pravoslavne Crkve, professor Univerziteta u Beogradu i saosnivač Srpskog filosofskog društva — Justin Popović (1894–1979) smatra se jednim od najvećih pravoslavnih teologa dvadesetog veka. Uprkos jednoglasnom priznavanju snage njegovih neporecivo velikih intelektualnih i duhovnih dometa, određene dimenzije i aspekti njegovog dela ostali su ili neosvetljeni ili su predmet različitih tumačenja. Cilj konferencije je da osvetli dimenzije i aspekte dela Justina Popovića koji nisu dovoljno istraženi ili su podložni različitim – ponekad suprotsavljenim – tumačenjima, i da dijaloški proceni doprinose njegove misli ne samo Pravoslavlju, već hrišćanskom bogoslovlju i duhovnosti uopšte.

Svečana sala Rektorata Univerziteta u Beogradu, Studentski trg 1, Beograd

Program konferencije pogledajte ovde:

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *