Naučnik za buduća vremena

Kraj svake godine donosi priliku za sumiranje rezultata, sagledavanje ostvarenih planova i postignutih ciljeva. Čini se da je u godini na isteku većina aktivnosti bila usmerena na borbu protiv virusa, ali mi sa ponosom izdvajamo rezultate mladog naučnika sa Prirodno-matematičkog fakulteta – dr Dušana Jakovetića.

Dr Dušan Jakovetić, vanredni profesor sa Departmana za matematiku i informatiku je  dobitnik PMF nagrade koja se od prošle godine dodeljuje za najveći finansijski doprinos ostvaren u međunarodnoj saradnji Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Nagrada se dodeljuje rukovodiocu istraživačkog tima PMF-a na projektima međunarodne saradnje, koji je ostvario najveći finansijski doprinos za Fakultet. Interesantno je da je dr Jakovetić ovu nagradu dobio i prošle godine, a jedan je od retkih istraživača iz naše zemlje koji je doneo čak pet prestižnih H2020 projekata, finansiranih od strane EU. Istraživački timovi PMF-a kojima dr Jakovetić rukovodi ili fundamentalno doprinosi, trenutno realiziju 6 projekata u okviru H2020 poziva na temu velikih podataka, mašinskog učenja, sigurnosti i veštacke inteligencije.

Veliko znanje u ovim oblastima, kao i iskustvo u radu na naučim projektima, dr Jakovetić prenosi studentima Master programa  primenjene matematike – nauka o podacima, kao rukovodilac ovog studijskog programa i profesor. Kompetencije dr Jakovetića su doprinele i formiranju novog master progarma Veštacka inteligencija koji je odabran na konkursu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i koji će se realizovati na PMF-u od oktobra 2021. godine.

Dr Dušan Jakovetić je danas vanredni profesor na PMF-u; bio je istraživač u Biosens institutu i posledoktorski istraživač na Visokom tehničkom institutu, Univerziteta u Lisabonu, Portugalija. Da se radi o vanserijskom naučnom potencijalu, svedoči podatak da je u periodu od 2008. do 2013. godine pohađao je doktorske studije u okviru dvojnog programa između Univerziteta Karnegi Melon (Departman za elektrotehniku i računarstvo), Pitsburg, Pensilvanija, SAD, i Visokog tehničkog instituta u Lisabonu, Portugalija, gde je radio i kao istraživač saradnik i asistent u nastavi.

U maju 2013. godine odbranio je doktorsku disertaciju sa temom “Distribuirana optimizacija: algoritmi i brzine konvergencije” na Univerzitetu Karnegi Melon i Visokom tehničkom institutu u Lisabonu. Za svoju doktorsku disertaciju je od Departmana za eletrotehniku i računarstvo Univerziteta Karnegi Melon 2014. godine dobio nagradu za najbolju doktorsku disertaciju „A. G. Milnes,” a od istog Departmana 2012. godine dobio je i priznanje “Claire, MM 1965, and John Bertucci, E 1963, TPR 1965, Fellowship in Engineering.”

Dobitnik je specijalne nagrade „Dr. Zoran Đinđić” za izuzetan doprinos nauci mladih naučnika za 2017. godinu. Oblasti istraživanja dr Jakovetića su distribuirana optimizacija, učenje i procesiranje informacija. Objavio je preko 50 naučnih radova u međunarodnim časopisima i na međunarodnim konferencijama, sa ukupnom citiranošću preko 1400 prema servisu “Google scholar.”

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *