O mitološkoj prošlosti Srba: istina i zablude

U okviru ciklusa predavanja pod nazivom „O mitološkoj prošlosti Srba: istina i zablude„, u četvrtak, 30. septembra, u 12 sati, u Svečanoj sali SANU, akademik Aleksandar Loma održaće predavanje pod nazivom „Etnička i kulturna prošlost Srba u svetlu jezika„.

Mitologizacija sopstvene prošlosti nije specijalitet nas Srba, niti smo među onima na svetu koji u tome prednjače, ali jesmo jedan od naroda koji se — za sada, srećom, samo na marginama ozbiljne nauke — time bave, a da im to uopšte nije potrebno, jer su naši istorijski koreni dovoljno duboki, da se ne moramo osećati inferiorno u odnosu na one za koje nema drugog načina da utemeljavaju svoj identitet osim na nečem što je u najboljem slučaju naučna spekulacija, a često i čista fikcija, zasnovana na slobodnom poigravanju sa jezikom.

Zapravo, pozitivna saznanja koja imamo o svojoj prošlosti zasnivaju se, osim pisanih i arheoloških izvora, u velikoj meri na jeziku. Izdanak praslovenskog, srpski jezik – neke specifične crte poprimio je još u njegovoj dijalekatskoj diferencijaciji do koje je došlo u slovenskoj prapostojbini, pre velike seobe sredinom prvog milenija pre Hr., da bi ih onda dalje razvijao nakon doseljenja na severozapadni Balkan u sedmom veku n.e., i uobličio se kao poseban idiom do početka starosrpske pismenosti krajem XII veka, očuvavši tu samosvojnost, uprkos crkvenoslovenskim uticajima, do danas. U ovom prilogu biće reči pre svega o leksici starosrpskog jezika i njenoj slojevitosti, koja, polazeći od opšteslovenskog nasleđa, sadrži i poznije nasloje, proistekle iz docnijih kontakata sa drugim jezicima, pre svega u domenu materijalne i duhovne kulture.

Direktan prenos konferencije može se pratiti na sajtu SANU https://www.sanu.ac.rs/direktan-prenos/.

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *