Oni su studenti generacije!

Povodom obeležavanja Dana Univerziteta, danas će u Rektoratu, u okviru svečanosti biti uručene povelje „Student generacije“ za izuzetan uspeh postignut tokom studiranja po jednom studentu/studentkinji sa svakog fakulteta u sastavu univerziteta koji su završili studije sa najvišom prosečnom ocenom u toku prethodne školske godine.

za školsku 2017/2018. godinu nagrada „Student generacije“, dodeljuje se sledećim studentima:

1. ARHITEKTONSKI FAKULTET

ANASTASIJA ĐUKIĆ 9,34

2. BIOLOŠKI FAKULTET

IVANA DžINOVIĆ 10,00

3. GEOGRAFSKI FAKULTET

MARIJANA MILIVOJEVIĆ 9,91

4. GRAĐEVINSKI FAKULTET

STEFAN MITROVIĆ 9,74

5. EKONOMSKI FAKULTET

ALEKSA MILOVANOVIĆ 9,90

6. ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

JELENA TRIŠOVIĆ 10,00

7. MATEMATIČKI FAKULTET

MILAN ČUGUROVIĆ 10,00

8. MAŠINSKI FAKULETET

NATALIJA PERIŠIĆ 10,00

9. MEDICINSKI FAKULTET

PETAR SIMIĆ 10,00

10. POLjOPRIVREDNI FAKULTET

STEVAN STOJKOVIĆ 9,95

11. PRAVNI FAKULTET

STEFAN PETROVIĆ 10,00

12. PRAVOSLAVNI BOGOSLOVSKI FAKULTET

JOVAN PROKIN 10,00

13. RUDARSKO-GEOLOŠKI FAKULTET

TAMARA STOKIĆ 9,93

14. SAOBRAĆAJNI FAKULTET

LjUBICA PEJČINOVIĆ 9,70

15. STOMATOLOŠKI FAKULTET

NEDA NIKOLIĆ 9,90

16. TEHNIČKI FAKULTET U BORU

DUŠAN BOGDANOVIĆ 9,95

17. TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET

MILAN PAVLOVIĆ 9,96

18. UČITELjSKI FAKULTET

JELICA RISTIĆ 9,70

19. FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE

MITRA DRAGOJEVIĆ 9,81

20. FAKULTET ORGANIzACIONIH NAUKA

MARINA GUŽVIĆ 9,91

21. FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

PAVLE NEDIĆ 9,98

22. FAKULTET zA SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITACIJU

zORICA DANIČIĆ 9,55

23. FAKULTET zA FIzIČKU HEMIJU

IVANA PETROVIĆ 10,00

24. FAKULTET SPORTA I FIzIČKOG VASPITANjA

LjUBICA PAPIĆ 9,68

25. FAKULTET BEzBEDNOSTI

SLAĐANA ĆURČIĆ 9,71

26. FARMACEUTSKI FAKULTET

NATALIJA ARSIĆ 9,86

27. FIzIČKI FAKULTET

PETAR MITRIĆ 9,97

28. FILOzOFSKI FAKULTET

NATAŠA MIJAILOVIĆ 10,00

29. FILOLOŠKI FAKULTET

MIŠA ALEKSIĆ 9,92

30. HEMIJSKI FAKULTET

OLIVERA ŽIVOJINOVIĆ 9,91

31. ŠUMARSKI FAKULTET

ALEKSANDAR MARKOVIĆ 9,16

Takođe, dodeliće se nagrade studentima autorima najboljih stručnih i naučno-istraživačkih radova u 2018. godini :

NAGRAĐENI zA NAJBOLjE STRUČNE I NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE RADOVE STUDENATA U 2018. GODINI, SU :

Sa grupacije fakulteta prirodno-matematičkih nauka:

Katarina Mihajlović,

studentkinja Biološkog fakulteta, za rad pod nazivom: “Regionalna i ćelijska distribucija ekto-nukleozid 5`-trifosfat difosfohidrolaze 2 u mozgu pacova”.

Sa grupacije fakuteta medicinskih nauka nagradu dele:

Aleksandra Jeremić i Milena Mladenović,

studentkinje Farmaceutskog fakulteta za rad pod nazivom: „Uloga kalijumovih kanala u vazorelaksantnom efektu (-)-epikatehnina na izolovanoj humanoj veni safeni“.

Sa grupacije fakulteta društveno-humanističkih nauka:

Sandra Ilić,

studentkinja Filozofskog fakulteta, za rad pod nazivom „O uticaju autorstva na procene dubokoumnosti pseudo-dubokoumnih verbalizama: ko izgovara i ko veruje u besmislice“.

Sa grupacije fakulteta tehničko-tehnoloških nauka nagradu dele:

Jelena Kovačević i Tamara Ilić,

studentkinje Tehničkog fakulteta u Boru, za rad pod nazivom: „SWOT-AHP/FAHP model za prioritizaciju strategija razvoja internet preduzetništva“.

 

Izvor: http://www.bg.ac.rs

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *