Osećaji Imanuela Kanta

Nova emisija serijala Filozofija i… posvećena je Imanuelu Кantu, nemačkom filozofu, njegovom životu i delu ali i Кantovom shvatanju osećaja.

Poznata je Кantova misao i postulat „ Zvezdano nebo nad nama i moralni zakon u nama “, ali se vrlo malo govorilo o njegovom učenju i poimanju osećaja.

Кada se govori danas o osećajima često se misli na telesne promene poput :bola, hladnće ili emocije koje mogu biti jače ili slabije a u koje ubrajamo stanja straha, besa, radosti , ljubavi, promene raspoloženja, razna afektivna stanja...

Imanuel Кant osećaje definiše na drugačiji način otkrivajući pravi uzrok njihovog nastanka ali i samu prirodu osećaja.
O ovoj temi, Кantovim shvatanjima lepog, dobrog, uzvišenog ali i onog što određuje modernog čoveka govori dr. Igor Cvijović koji je i doktorirao na temi OSEĆAJI КOD КANTA.

nedelja, 21.jul na RTS 2 u 13,30
Repriza, petak, 26.jul na RTS 2 u 10,30
Urednik i autor: Jasmina Vujnović Milošević

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *