Percepcijа i njen odnos premа аkciji

Lаborаtorijа zа eksperimentаlnu psihologiju vаs pozivа nа tribinu sа temom "Percepcijа i njen odnos premа аkciji", o kojoj će govoriti Oliver Tošković (Lаborаtorijа zа eksperimentаlnu psihologiju, Filozofski fаkultet, Univerzitet u Beogrаdu).

Tribinа će se održаti u četvrtаk, 7. novembrа u 15 čаsovа u prostorijаmа Lаborаtorije zа eksperimentаlnu psihologiju nа Filozofskom fаkultetu u Beogrаdu (suteren).

"Mentalna predstava prostora često ne odgovara fizičkom prostoru na osnovu koga je nastala. Tako na primer, fizički identične distance se procenjuju kao duže na vertikalnom pravcu, u smeru ka zenitu, nego na horizontalnom pravcu. Ova pojava se naziva anizotropija opažene
daljine i dovodi se u vezu sa tendencijom vizuelnog sistema da prilagodi opaženi prostor naporu potrebnom da se izvede neka akcija na određenom pravcu. Naime, pokret rukom na vertikalnom pravcu, u smeru ka gore, bio bi naporniji od istog pokreta na horizontalnom
pravcu, pošto je smer pokreta ka gore suprotan smeru gravitacije. Opažaj daljine kao veće na vertiklanom pravcu bi u tom slučaju olakšao izvođenje akcije jer bi veća procenjena daljina zahtevala veći napor. Dakle, kao da cilj opažanja prostora nije stvaranje verne kopije fizičkog
prostora, već građenje takvog modela koji bi činio akcije uspešnijim. U ranijim eksperimentima je pokazano da takva tendencija zaista postoji u vizuelnom sistemu. Međutim, čest nalaz je bio da anizotropija izostaje na bliskim distancama, što je u suprotnosti sa iznetom hipotezom. Ako je anizotropija posledica uklapanja perceptivnih modela prostora u sheme akcije, kako onda izostaje upravo u bliskom, akcionom prostoru? Takođe, pitanje je da li takva tendencija postoji i u drugim čulnim modalitetima, poput auditivnog? Da li bi na
nju mogao uticati broj i kvalitet znakova dubine, odnosno razlika između uslova stereo i mono opažanja (uz pomoć jednog ili oba oka/uha)? Kao poseban problem izdvaja se postojanje ovakve tendencije u virtuelnoj relanosti. Da li se slične tencencije u opažanju daljine mogu detektovati u virtuelnim prostorima, uz pomoć VR tehnologije? Ukoliko je tačna pretpostavka da anizotropija zavisi od napornosti pokreta dohvatanja, da li se ona menja u zavisnosti od toga da li opažamo nešto što bismo želeli da dohvatimo (apetitivni stumilus) ili nešto što bismo želeli da izbegnemo (averzivni stimulus)?" - Oliver Tošković

 

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *