Pišite za KSIO

POZIV ZA SLANJE RADOVA ZA III BROJ ČASOPISA КSIO

SLOBODNA TEMA

ROК: 15. NOVEMBAR 2020.

Uredništvo časopisa КSIO vas poziva da učestvujete u stvaranju III broja časopisa. Primaju se radovi iz istorije, arheologije, istorije umetnosti, klasičnih nauka, sociologije, filozofije i drugih društvenih nauka.

КSIO: Humanistički časopis za mlade istraživače (skraćeno: КSIO) pokrenut je od strane mladih istoričara i istoričarki sa Filozofskog fakulteta u Beogradu sa idejom podsticanja i afirmacije mladih ljudi koji u budućnosti imaju nameru da se profesionalno bave humanističkim naukama. Časopis je posvećen dijalogu i saradnji srodnih humanističkih disciplina poput istorije, sociologije, psihologije, filozofije, antropologije, teorije književnosti, studija kulture… Časopis želi da podstakne interdisciplinarno i multiperspektivno izučavanje kompleksnih tema iz prošlosti i sadašnjosti, kao i savremeni metodološki i teorijski pristup.

КSIO objavljuje originalne, prethodno neobjavljene radove: originalne naučne radove, pregledne radove, prikaze knjiga, izveštaje sa konferencija i kritička izdanja izvora.

Radovi se šalju na mejl adresu časopisa ksio.casopis@gmail.com ili na Fejsbuk stranu https://www.facebook.com/JournalКSIO/. Nakon slanja radovi se šalju na recenziju uredništvu koje odlučuje da li će objaviti rad.

Uputstvo za pisanje:

Prihvataju se radovi pisani na svim službenim jezicima Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kao i radovi na engleskom jeziku.
Radovi treba da budu u word dokumentu (.doc ili .docx).
Treba da imaju do 15.000 reči, font Times New Roman,, veličina slova 12, prored 1,5 a stranice poravnate.
Treba da sadrže naslovnu stranu na kojoj se nalazi naslov rada, ime i prezime autora, zvanje, afilijacija i mejl adresa
Treba da sadrže kritički aparat, apstrakt do 300 reči i ključne reči na početku, kao i bibliografiju na kraju. Ako je rad pisan na nekom drugom jeziku osim engleskog, potreban je sažetak rada (posle Bibliografije) od minimum 300 reči. Bibliografija treba da ima bar 10 referenci.
Uputstvo za citiranje:

Časopis КSIO koristi čikaški način citiranja u fusnotama, više informacija o tome na sajtu časopisa: https://ksiocasopis.wordpress.com/uputstvo-za-autore/.

The Chicago Manual of Style, detaljna uputstva na sajtu: https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html

Vebsajt: https://ksiocasopis.wordpress.com

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *