Pišite za KSIO

Uredništvo časopisa KSIO raspisuje poziv za slanje radova za drugi broj Časopisa. Uredništvo Časopisa odlučilo je da tema drugog broja budu žene. Žene su sačinjavale i sačinjavaju polovinu svetskog stanovništva, ali su tokom pisane istorije često bile zanemarene i u „drugom planu“, barem što se tiče istorijskih izvora. Međutim, ozbiljna istorijska istraživanja pokazala su da su žene itekako važan činilac svetske istorije. Stoga je Uredništvo odlučilo da drugi broj Časopisa KSIO nosi naziv Žena i istorija. Taj naslov s jedne strane sagledava žene kao udeonike u svetskoistorijskim događajima, a sa druge ukazuje na to da su i žene pisale istorijska i istoriografska dela. Ovakvim višeznačnim naslovom želimo da podstaknemo naše autore da žene proučavaju u oba aspekta.

Potencijalni autori se pozivaju da pošalju svoje radove koji se na neki način bave položajem žena u istoriji u bilo kom vremenskom periodu, od antike do savremenog doba. KSIO je naučni časopis osnovan od strane Kluba studenata istorije „Ostrogorski“ sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji ima za cilj objavljivanje radova iz oblasti istorije i srodnih humanističkih nauka.

Naša vizija je da podstaknemo studente istorije, a i drugih humanističkih nauka da objavljuju svoje radove i time pospeše znanja i veštine koje stiču na fakultetu.

Pored toga želimo da podstičemo multidisciplinarni pristup kompleksnim temama iz prošlosti i sadašnjosti, i zalažemo se za saradnju istorije i ostalih društvenih nauka. Časopis je zamišljen da izlazi jedanput godišnje u elektronskom i štampanom obliku.

Pozivamo studente svih nivoa studija i sve ostale koji su zainteresovani iz Srbije i inostranstva da nam pošalju svoje istraživačke radove, seminarske radove i prikaze. Uslov je da radovi budu samostalni, stručni i neobjavljivani.

Radovi se šalju na mejl adresu časopisa ksio.casopis@gmail.com na našu Fejsbuk stranu https://www.facebook.com/JournalKSIO/ uz naslov teme, ime i prezime autora, naučnu titulu i zvanje (ako poseduje) i fakultet i univerzitet koji studira (ili mesto zaposlenja). Nakon slanja radovi se šalju na recenziju uredništvu koje odlučuje da li će objaviti rad. Autori ne dobijaju nikakav
honorar za poslati ili objavljeni rad. Slanjem radova, autori prihvataju punu odgovornost za sadržaj istih.

Uputstvo za pisanje:

-Prihvatamo radove pisane na svim službenim jezicima Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kao i radove na engleskom jeziku.

-Radovi treba da budu u word dokumentu (.doc ili .docx).

-Treba da imaju do 20 strana (do 15.000 reči), font Times New Roman, veličina slova 12, prored 1,5 a stranice poravnate.

-Treba da sadrže naslovnu stranu na kojoj se nalazi naslov rada, kao i ime i prezime autora i fakultet i univerzitet koji pohađa.

-Treba da sadrže kritički aparat, sažetak do 300 reči i ključne reči na početku i bibliografiju i rezime na engleskom jeziku na kraju.

Uputstvo za citiranje:

Počev sa drugim brojem Časopis KSIO je u potpunosti prihvatio čikaški način citiranja u fusnotama (The Chicago Manual of Style, detaljna uputstva na sajtu: https://www.chicagomanualofstyle.org/toolscitationguide/citation-guide-1.html).

Prilikom prvog navođenja literature uvek se navodi puna bibliografska jedinica, a u svakom sledećem se navodi skraćena verzija. Bibliografija se navodi na kraju dela, a pre rezimea na engleskom jeziku u azbučnom ili abecednom redu.

 

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *