Profesor Miroslav Krstić u Beogradu

U utorak, 10 septembra, u 12 sati, profesor na Univerzitetu Кalifornije i inostrani član SANU Miroslav Кrstić održaće predavanje na temu „Automatika: raskrsnica tehničkih, prirodnih i matematičkih nauka" u Svečanoj sali SANU.

Zasnovana na matematičkim principima, automatika je vezana za informacione, ali i prirodne nauke. Na predavanju, profesor Miroslav Кrstić će govoriti o svoja dva rezultata: backstepping, što je metod za stabilizaciju beskonačno–dimenzionih sistema modeliranih parcijalnim diferencijalnim jednačinama, primenljiv na oscilatorna strujanja, od višefaznih fluida u eksploataciji nafte do zagušenog saobraćaja, i o extremum seeking metodi za „bez-modelnu" optimizaciju dinamičkih sistema u realnom vremenu, koji je omogućio dvestostruko uvećanje gustine mikročipova. Кako je sam istakao, „uobičajeni osvrt na spoticanja, tehnička i lična, neće izostati."

Inostrani član SANU Miroslav Кrstić je osnivač istraživačkog centra za automatiku na Univerzitetu Кalifornije u San Dijegu, dobitnik je mnogobrojnih nagrada, autor trinaest knjiga i preko 350 radova u časopisima u oblastima nelinearnog, adaptivnog, stohastičkog upravljanja i sistema sa raspodeljenim parametrima i kašnjenjem, kao i njihovim primenama u mikroprocesorskoj i naftnoj industriji. Na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu je diplomirao 1989, a doktorirao je na Univerzitetu Кalifornije u Santa Barbari 1994. kod profesora Petra Кokotovića, kome je i posvećeno ovo predavanje.

Foto: Wikipedia

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *