Projekat „cleandanube“

U okviru projekta „cleandanube“ nemački hemičar Andreas Fat će plivati Dunavom i uzimati uzorke vode za analizu. Tim naučnika sa Bečkog univerziteta će analizirati uzorke na prisustvo štetnih aditiva za plastične mase. 

Velike količine mikroplastike se slivaju svakog dana u reke, mora i okeane. Sa mikroplastikom u vode dospevaju supstance koje mogu biti toksične za biljke i životinje. Istraživači će analizirati uzorke na prisustvo aditiva od abrazije guma i omekšavanja plastike. Time se analiza usmerava na supstance koje se uglavnom ne uzimaju u obzir.

„Dve grupe supstanci koje ćemo posmatrati ne evidentiraju se rutinski, iako mogu biti štetni po zdravlje i okolinu“, objašnjava Torsten Hefer sa Bečkog univerziteta. Andreas Fat će plivati Dunavom uz podršku malog tima, a jedan od brodova poseduje mobilnu laboratoriju koja omogućava brza ispitivanja vode. Međutim aditivi u plastici se mogu otkriti jedino pomoću visoko specijalizovanih uređaja za merenje i metoda analize. 

Naučnici Šarlote Henkel i Ruting Peng sa Bečkog univerziteta su razvili pristup koji uopšte omogućava merenje prisustva aditiva iz guma i aditiva za omekšavanje plastike. „Ispitaćemo ukupno 30 materija iz ove dve grupe štetnih supstanci celokupnim tokom Dunava, kao i njihovu koncentraciju“, dodaje Hefer. Pored uzoraka vode koje uzima Fat za njegovo plivačko odelo će biti pričvršćeni pasivni skupljači vode. Naučnici će preuzeti uzorke na tri mesta, u Beču, Budimpešti i u Đerdapskoj klisuri.  

 

Foto:  © Anđela Stamenković

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *