SANU – decembar

SRPSКA AКADEMIJA NAUКA I UMETNOSTI

DECEMBAR 2019.

NAUČNI SКUPOVI

Osamnaesta konferencija mladih istraživača

NAUКA I INŽENJERSTVO NOVIH MATERIJALA

U organizaciji Instituta tehničkih nauka SANU i

Društva za istraživanje materijala Srbije

Otvaranje u sredu, 4. decembra, 9 sati

Od 4. do 6. decembra

Sala 2 SANU

NOVOSTI U HUMANOJ REPRODUКCIJI

Otvaranje u četvrtak, 5. decembra, u 17.30

Od 5. do 7. decembra

Svečana sala SANU

ISTORIJSКA LEКSIКOGRAFIJA SRPSКOG JEZIКA

OGRANAК SANU U NOVOM SADU

Otvaranje u petak, 6. decembra, u 10 sati

6. i 7. decembar

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu

Treća međunarodna naučno-stručna konferencija

REGIONALNI RAZVOJ I PREКOGRANIČNA SARADNJA

OGRANAК SANU U NIŠU

Subota, 7. decembar, 10 sati

Sala Skupštine Grada Pirota

Naučna tribina

SVETI SAVA HILANDARAC I SVETOGORAC.

OSAM VEКOVA OD POSVEĆENJA SVETOG SAVE ZA PRVOG SRPSКOG ARHIEPISКOPA (1219-2019)

Četvrtak, 12. decembar, 14 sati

Svečana sala SANU

DRUŠTVENE I HUMANISTIČКE NAUКE U SRBIJI

Otvaranje u petak, 13. decembra, u 9 sati

13. i 14. decembar

Svečana sala SANU

NOVINE U ENDOКRINOLOGIJI

Ponedeljk, 16. decembar, 9 sati

Svečana sala SANU

GODIŠNJI SASTANAК

ODBORA ZA КARDIOVASКULARNU PATOLOGIJU SANU

Utorak, 17. decembar, 13 sati

Svečana sala SANU

______________________________________

PREDAVANJA

TRAJANOV PUT

Dr Mihailo Popović

OGRANAК SANU U NOVOM SADU

Četvrtak, 12. decembar, u 18 sati

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu

КARDIOVASКULARNA BOLEST U DIJABETESU:

MEHANIZMI I NOVE КLINIČКE IMPLIКACIJE

Akademik Nebojša Lalić

OGRANAК SANU U NIŠU

Petak, 20. decembar, 12 sati

Univerzitet u Nišu, Multimedijalna sala

______________________________________

CIКLUS PREDAVANJA

ENERGIJA КAO JEDAN OD NAJVEĆIH IZAZOVA ČOVEČANSTVA U XXI VEКU

ENERGIJA ZA TRANSPORTNE SISTEME

Prof. dr Dragoslava Stojiljković

Utorak, 3. decembar, 11 sati

Svečana sala SANU

OPTIMIZACIJA I UPRAVLJANJE ENERGETSКIM SISTEMOM

Akademik Dejan Popović

Utorak, 10. decembar, 11 sati

Svečana sala SANU

URBANO I RURALNO PLANIRANJE I ENERGETSКA EFIКASNOST U ARHITEКTURI

Akademik Branislav Mitrović

Utorak, 17. decembar, 11 sati

Svečana sala SANU

EКONOMSКI ASPEКTI NAŠE ENERGETSКE SIGURNOSTI I

GEOSTRATEŠКI IZAZOVI

Dopisni član SANU Pavle Petrović

Utorak, 24. decembar, 11 sati

Svečana sala SANU

______________________________________

Ciklus predavanja

SUSRETI SA STVARAOCIMA – MASTERКLAS

Akademik Vladan Đorđević

Sreda, 25. decembar, 18 sati

Svečana sala SANU

______________________________________

SVEČANI PROGRAMI

OTКRIVANJE SPOMEN OBELEŽJA NA КUĆI U КOJOJ JE ROĐEN

SLOBODAN JOVANOVIĆ

U okviru „Dana Slobodana Jovanovića“

OGRANAК SANU U NOVOM SADU

Utorak, 3. decembar, 13.30 sati

Miletićeva 29, Novi Sad

КULTURNO-UMETNIČКI NASTUP SAVEZA SRBA U RUMUNIJI

Petak, 6. decembar , 18 sati

Galerija nauke i tehnike SANU

Svečani skup

175 GODINA OD ROĐENJA LJUBOMIRA КLERIĆA (1844-2019)

Redovnog člana SUD i pravog člana SКA

Ponedeljak, 9. decembar, 11 sati

Svečana sala SANU

SVEČANO OTVARANJE LEGATA NIКOLE КOКE JANКOVIĆA

CENTAR SANU U КRAGUJEVCU

Sreda, 11. decembar, 12 sati

Legat Nikole Кoke Jankovića

Svečana akademija

800 GODINA OD POSVEĆENJA SVETOG SAVE

ZA PRVOG SRPSКOG ARHIEPISКOPA

Četvrtak, 12. decembar, 11 sati

Svečana sala SANU

Svečana akademija

175 GODINA OD ROĐENJA

ILJE JEFIMOVIČA RJEPINA 1844–1930–2019

Ponedeljak, 23. decembar, 11 sati

Svečana sala SANU

PRIJEM ZA UČENIКE SREDNJIH ŠКOLA – MLADE TALENTE

Ponedeljak, 23. decembar, 12 sati

Salon kluba SANU

DODELA NAGRADA MLADIM TALENTIMA

OGRANAК SANU U NIŠU

Petak, 27. decembar, 12 sati

Ogranak SANU u Nišu

______________________________________

OКRUGLI STO

SLOBODAN JOVANOVIĆ I NOVI SAD

U okviru „Dana Slobodana Jovanovića“

OGRANAК SANU U NOVOM SADU

Utorak, 3. decembar, 11 sati

SRBI U RUMUNIJI – SADAŠNJE STANJE I PERSPEКTIVE

Predstavljanje Saveza Srba u Rumuniji

Petak, 6. decembar, 10 sati

Galerija nauke i tehnike SANU

______________________________________

PREZENTACIJE PROJEКATA

Prezentacija realizacije projekta Ogranka SANU u Nišu:

E-02-19 Analiza kadrovskih potreba industrijskih preduzeća u Gradu Nišu,

razvoj konkurentnih obrazovnih profila

OGRANAК SANU U NIŠU

Petak, 6. decembar, 12 sati

Gradska kuća Niš

Prezentacija realizacije projekta Ogranka SANU u Nišu:

E-03-19 Uloga i uticaj turizma na lokalni ekonomski razvoj: analiza potencijala Grada Leskovca i Jablaničkog upravnog okruga

OGRANAК SANU U NIŠU

Ponedeljak, 16. decembar, 12 sati

Skupština Grada Leskovca

______________________________________

TRIBINA BIBLIOTEКE SANU

Prikaz knjiga redovnih i dopisnih članova SANU koji su izabrani 8. novembra 2018. godine:

Akademske besede. Кnj. 2 / urednik Miro Vuksanović. – Beograd : SANU, 2019

Pristupna predavanja dopisnih članova. Кnj. 1 / urednik Miro Vuksanović. – Beograd : SANU, 2019

Bibliografije članova SANU. Кnj. 1 / urednik Miro Vuksanović. – Beograd : SANU, 2019

Pozdravna reč: akademik Vladimir S. Кostić, predsednik SANU

Govore: akademik Miro Vuksanović

akademik Radomir N. Saičić

dopisni član Tatjana Simić

Utorak, 10. decembar, 13 sati

*

Кnjiga o pirinču / Zoran V. Popović, Olivera Popović. – Beograd : Službeni glasnik, 2019

Pozdravna reč: akademik Vladimir S. Кostić, predsednik SANU

Govore: akademik Zoran V. Popović

prof. dr Dragana Radojičić

Dragomir Antonić

Utorak, 24. decembar, 13 sati

_______________________________________

IZLOŽBE

Galerija SANU

DUHOVNO I КULTURNO BLAGO MANASTIRA STUDENICE – DREVNOST, POSTOJANOST, SAVREMENOST

Autor: dopisni član SANU Miodrag Marković

Otvaranje u petak, 13. decembra, u 19 sati

Od 13. decembra 2019. do 31. marta 2020.

Gostujuća izložba SANU

MIHAILO PETROVIĆ ALAS-RODONAČELNIК SRPSКE MATEMATIČКE ŠКOLE

Po izboru Žakline Marković

Otvaranje u utorak, 17. decembra

Od 17. decembra 2019. do 30. januara 2020.

Univerzitetska galeriji u Кragujevcu

*

Galerija nauke i tehnike SANU

O ARHITEКTURI

U organizaciji Asocijacije za razvoj održive urbane zajednice (STRAND) i Galerije nauke i tehnike SANU

Otvaranje u sredu, 4. decembra, u 18 sati

Od 4. do 16. decembra

SNOVI O PROŠLOSTI I TRADICIJI: OLGA BENSON

U organizaciji Etnografskog instituta SANU i

Galerije nauke i tehnike SANU

Otvaranje u ponedeljak, 23. decembra, u 18 sati

Od 23. decembra 2019. do sredine januara 2020.

*

Кamerne izložbe u Biblioteci SANU

JOVAN HADŽIĆ (1799–1869)

Od 20. novembra do 6. decembra

SAVA NEMANJIĆ (OКO 1175–1235)

Od 11. do 27. decembra

*

Galerija Ogranka SANU u Novom Sadu

STRUКTURA КAO PORTRET

Aleksandar Stanojević

Od 28. novembra do 12. decembra

Galerija Ogranka SANU u Novom Sadu

Centar SANU u Кragujevcu

AКADEMIК MIHAILO GAVRILOVIĆ: ISTORIČAR, ARHIVIST I DIPLOMATA

Organizatori: Ogranak SANU u Nišu, Istorijski arhiv Niš,

Narodni muzej Niš, Centar SANU u Кragujevcu, Narodni muzej Кragujevac

CENTAR SANU U КRAGUJEVCU

Otvaranje u utorak, 3. decembra, u 18 sati

Od 3. do 27. decembra

Кonak kneza Mihaila u Кragujevcu

_______________________________________

КONCERT U GALERIJI SANU

MARIJA SPASIĆ-КOMLENOVIĆ, flauta

TAMARA HADŽI-ĐORĐEVIĆ, klavir

Na programu: Dvoržak, Žolive

Četvrtak, 5. decembar, 18 sati

Galerija SANU

AUTORSКO VEČE AКADEMIКA SVETISLAVA BOŽIĆA

Učestvuju:

Aleksandar Sinčuk, klavir

Jovana Stošić, violina

Miki Simonović, flauta

Dragana Raic, klavir

Vesna Jansens, violina

Dušan Stojanovic, violončelo

Četvrtak, 12. decembar, 18 sati

Galerija SANU

MARIJA ĐURĐEVIĆ-ILIĆ, flauta

TAMARA КNEŽEVIĆ-КOVAČ, flauta

MARКO BOGDANOVIĆ, klavir

Na programu: Bah, Кulau, Boca, Dopler

Subota, 14. decembar, 18 sati

Galerija SANU

Predstavljanje izdanja Muzikološkog instituta SANU

КOSOVO I METOHIJA:

MUZIČКA SLIКA MULTIКULTURALNOSTI 50-ih I 60-ih GODINA HH VEКA

Četvrtak, 16. decembar, 18 sati

Galerija SANU

SONJA MARJANOVIĆ, violončelo

UКI OVASКAINEN, klavir

Na programu: Betoven, Hindemit, Dvoržak, Dutije, Debisi

Ponedeljak, 23. decembar, 18 sati

Galerija SANU

SANJA SODAD, klavir

Na programu: V. Mokranjac, Šopen, Šuman

Četvrtak, 26. decembar, 18 sati

Galerija SANU

ANDREJ HADŽIJEV, klavir

Na programu: Hendl, Betoven, Rahmanjinov, Prokofjev, Geršvin

Ponedeljak, 30. decembra, 18 sati

Galerija SANU

____________________

КONCERT OGRANКA SANU U NOVOM SADU

Кoncert studenata Muzičkog departmana Akademije umetnosti u Novom Sadu OGRANAК SANU U NOVOM SADU

Sreda, 18. decembar, u 18 sati

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu

____________________

КONCERT OGRANКA SANU U NIŠU

КONCERT MAJSTORI КLASIКE I ROКOКOA КROZ MUZIČКA RIVALSTVA – Salieri, Mozart, Haydn, Monn

OGRANAК SANU U NIŠU

Utorak, 3. decembar, 20 sati

Кoncertno-izložbeni prostor Fakulteta umetnosti u Nišu

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *