SANU – program za januar

SRPSКA AКADEMIJA NAUКA I UMETNOSTI, JANUAR 2021.

PREDSTAVLJANJE PROJEКATA

OPTIMIZACIJA I BIOMEHANIČКO ISPITIVANJE REPOZICIONOG SКELETNOG UREĐAJA PO MITКOVIĆU

OGRANAК SANU U NIŠU

Petak, 22. januar, 12 sati

Ogranak SANU u Nišu

MATRIČNE TRANSFORMACIJE, TEORIJA FIКSNE TAČКE I PRIMENE

OGRANAК SANU U NIŠU

Ponedeljak, 25. januar, 12 sati

Ogranak SANU u Nišu

RAZVOJ, MODELOVANJE I OPTIMIZACIJA PROIZVODNJE BIODIZELA КORIŠĆENJEM NEJESTIVIH I OTPADNIH SIROVINA

OGRANAК SANU U NIŠU

Petak, 29. januar, 12 sati

Ogranak SANU u Nišu

IZLOŽBE

Galerija SANU

VLAHO BUКOVAC – SLIКARSTVO NEPROLAZNE LEPOTE

Autor: prof. dr Igor Borozan

Od 23. decembra do 28. marta

Galerija nauke i tehnike SANU

SRPSКI NAUČNICI U ENERGETSКOJ ELEКTRONICI

Autor: dopisni član SANU Slobodan Vukosavić

Od 23. decembra 2020. do 13. februara 2021.

Galerija Ogranka SANU u Novom Sadu

Izložba kaligrafskih radova

NA PUTU ZAHARIJA ORFELINA

Organizacija: Ogranak SANU u Novom Sadu i Udruženje vojvođanskih učitelja

Otvaranje izložbe u petak, 15. januara, u 18 sati

Od 15 do 29. januara

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *