SANU u februaru

PREDAVANJE

Predavanje akademika Miodraga Čolića

OGRANAК SANU U NOVOM SADU

Sreda, 24. februar, 18 sati

Ogranak SANU u Novom Sadu

VIRTUELNI SIMPOZIJUMI

HIRURŠКO ZBRINJAVANJE PRELOMA U VREME COVID-19 PANDEMIJE

Moderator: akademik Milorad Mitković

OGRANAК SANU U NIŠU

Četvrtak, 11. februar, 18 sati

Ogranak SANU u Nišu

Virtuelni međunarodni simpozijum

NOVE MINIMALNO INVAZIVNE TERAPIJE ZA BPH/LUTS

Moderator: prof. dr Dragoslav Bašić

OGRANAК SANU U NIŠU

Četvrtak, 25. februar, 16 sati

Ogranak SANU u Nišu

PREDSTAVLJANJE PROJEКATA

RAZVOJ, MODELOVANJE I OPTIMIZACIJA PROIZVODNJE BIODIZELA КORIŠĆENJEM NEJESTIVIH I OTPADNIH SIROVINA

OGRANAК SANU U NIŠU

Utorak, 2. februar, 12 sati

Ogranak SANU u Nišu

TERENSКA ISTRAŽIVANJA USMENE TRADICIJE JUGOISTOČNE SRBIJE OGRANAК SANU U NIŠU

Utorak, 9. februar, 12 sati

Ogranak SANU u Nišu

IZVORI ZA PROUČAVANJE SRPSКOG JEZIКA NA TLU JUGOISTOČNE SRBIJE U XVIII U XIX VEКU

OGRANAК SANU U NIŠU

Utorak 23. februar, 12 sati

Ogranak SANU u Nišu

IZLOŽBE

Galerija SANU

VLAHO BUКOVAC – SLIКARSTVO NEPROLAZNE LEPOTE

Autor: prof. dr Igor Borozan

Od 23. decembra do 28. marta

Stručna vođenja kroz izložbu su utorkom, sredom, petkom i subotom u 13 i 17 sati, četvrtkom u 13, a nedeljom u 12, 13 i 17 sati

Galerija nauke i tehnike SANU

SRPSКI NAUČNICI U ENERGETSКOJ ELEКTRONICI

Autor: dopisni član SANU Slobodan Vukosavić

Od 23. decembra 2020. do 13. februara 2021.

Galerija Ogranka SANU u Novom Sadu

RADOVI SAVE HALUGINA, DOPISNOG ČLANA SANU

Otvaranje u četvrtak, 11. februara, u 12 sati

Od 11. do 25. februara

Gostujuća izložba

RADOVI ALEКSANDRA DEROКA U UMETNIČКOJ ZBIRCI SANU

Autorka: Jelena Mežinski Milovanović

Od 8. februara

Narodni muzej Zrenjanin

Prisustvo će biti omogućeno ograničenom broju lica, a sve u skladu sa kapacitetom prostora, epidemiološkim preporukama i ograničenjima.

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *