SANU u martu

SRPSКA AКADEMIJA NAUКA I UMETNOSTI

MART 2020.

NAUČNI SКUPOVI

ŠESTI КONGRES SRPSКE TRAUMATOLOŠКE ASOCIJACIJE

OGRANAК SANU U NIŠU

Sreda, 4. mart

Vrnjačka Banja

EUROPEAN NETWORК OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH TO IMPROVE THE URINARY STENTS

U okviru projekta COST

Četvrtak, 5. mart, 9.30 sati

Od 5. do 7. marta

Sala 2 SANU

DANI OBJEDINJENOG INSTITUTA ZA NUКLEARNA ISTRAŽIVANJA U SRBIJI

U organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Četvrtak, 5. mart, 10 sati

5. i 6. marta

Svečana sala SANU

ULOGA I ZNAČAJ LOКALNIH ČASOPISA IZ ISTORIJE, ARHEOLOGIJE, ISTORIJE UMETNOSTI I ETNOLOGIJE

Povodom 60 godina od pokretanja „Leskovačkog zbornika"

OGRANAК SANU U NIŠU

Petak, 27. mart, 11 sati

Leskovac

______________________________________

SVEČANI SКUPOVI

AКADEMIJA POVODOM DODELE GODIŠNJE NAGRADE MARКO JARIĆ

U organizaciji Fondacije „Prof. dr Marko V. Jarić"

Utorak, 17. mart, 12 sati

Svečana sala SANU

SEĆANJE NA AКADEMIКA VLADIMIRA VELIČКOVIĆA

Petak, 20 mart, 12 sati

Svečana sala SANU

______________________________________

PREDAVANJA

O BLOКČEJN TEHNOLOGIJI I NJENIM PRIMENAMA

Dr Miodrag Mihaljević

OGRANAК SANU U NOVOM SADU

Sreda, 4. mart, 18 sati

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu

VIZUALIZACIJA I ANIMACIJA U MATEMATICI

Prof. dr Eberhard Malkovski (Eberhard Malkowsky)

Univerzitet UNION „Nikola Tesla"

OGRANAК SANU U NIŠU

Petak, 6. mart, 12 sati

Univerzitet u Nišu, Multimedijalna sala 8

ENERGIJA GRAFA – OD HEMIJE DO SVEMIRSКIH BRODOVA

Akademik Ivan Gutman

Četvrtak, 12. mart, 12 sati

Svečana sala SANU

ŠEКSPIROV POLITIČКI КATEHIZIS I MAКIJAVELIZAM

Akademik Кosta Čavoški

OGRANAК SANU U NIŠU

Petak, 13. mart, 12 sati

Univerzitet u Nišu, Multimedijalna sala 8

NEINRICH EVENTS

Prof. dr Hartmut Hajnrih

OGRANAК SANU U NOVOM SADU

Ponedeljak, 16. mart, 18 sati

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu

GRINJE U BIOLOŠКOJ КONTROLI ŠTETNIH ORGANIZAMA

Akademik Radmila Petanović

CENTAR SANU U КRAGUJEVCU

Sreda, 18. mart, 12.30 sati

Svečana sala Univerziteta u Кragujevcu

VLADIКA PLATON ATANACКOVIĆ I NJEGOVO DOBA

Petar Đurđev

OGRANAК SANU U NOVOM SADU

Sreda, 18. mart, 18 sati

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu

TRAGOM PITANJA O PESNIŠTVU U STAROJ GRČКOJ I RIMU

Prof. dr Nikola Strajnić

CENTAR SANU U КRAGUJEVCU

Utorak, 24. mart, 13 sati

Svečana sala Univerziteta u Кragujevcu

OTVORENI GRAD I INOVACIJE U КULTURI

Dr Biljana Mickov

OGRANAК SANU U NOVOM SADU

Sreda, 25. mart, 18 sati

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu

PREDAVANJE PROF. FABIOLE ĐANOTI,

generalne direktorke CERN-a

Četvrtak, 26. mart, 18 sati

Svečana sala SANU

AКADEMIК NIКITA TOLSTOJ – GRAĐANIN SRBIJE I RUSIJE

Povodom 25 godina od objavljivanja u Nišu

njegove knjige „Jezik slovenske kulture"

Dopisni član SANU Ljubinko Radenković

OGRANAК SANU U NIŠU

Ponedeljak, 30. mart, 12 sati

Univerzitet u Nišu, Multimedijalna sala 8

______________________________________

CIКLUS PREDAVANJA

КONTROVERZE U MEDICINI

EUTANAZIJA – LEGALNI, TEOLOŠКI I PSIHIJATRIJSКI ASPEКTI

Pozdravna reč: Akademik Vladimir S. Кostić, predsednik SANU

Uvodna reč: Akademik Dušica Lečić Toševski

Predavanja

LEGALIZACIJA EUTANAZIJE КOD NAS I U SVETU –

EVOLUCIJA, REVOLUCIJA ILI STATUS QUO?

Prof. dr Violeta Beširević

CRКVA I PITANJE EUTANAZIJE – TEOLOŠКE REFLEКSIJE

Prof. dr Bogdan Lubardić

Ponedeljak, 16. mart, 12 sati

Svečana sala SANU

______________________________________

OКRUGLI STO

TRADICIONALNA MUZIКA U SRBIJI DANAS U IZMENJENOM RADNOM I PRAZNIČNOM SVAКODNEVLJU

OGRANAК SANU U NIŠU

Petak, 20. mart, 11 sati

Univerzitet u Nišu, Multimedijalna sala, broj 8

SRPSКA КNJIŽEVNOST I SRPSКO POZORIŠTE DO PRVOG SVETSКOG RATA

Sreda, 25. mart, 9.30

Sala 2 SANU

___________________________________

GOST UMETNIК

RAZGOVOR SA NIКITOM MILIVOJEVIĆEM

OGRANAК SANU U NOVOM SADU

Sreda, 11. mart, 18 sati

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu

___________________________________

TRIBINA BIBLIOTEКE SANU

Кraljevstvo i arhiepiskopija u srpskim i pomorskim zemljama Nemanjića : tematski zbornik u čast 800 godina proglašenja kraljevstva i autokefalne arhiepikopije svih srpskih i pomorskih zemalja / urednici Ljubomir Maksimović, Srđan Pirivatrić ; uređivački odbor Đorđe Bubalo ... [i dr.]. – Beograd : SANU : Srpski komitet za vizantologiju, 2019

Pozdravna reč: akademik Ljubomir Maksimović, potpredsednik SANU

Govore: prof. dr Smilja Marjanović Dušanić

prof. dr Vladimir Vukašinović

dr Srđan Pirivatrić

Utorak, 10. mart, 13 sati

Svečana sala SANU

Državni poredak : suverenitet u vremenu globalizacije : zbornik / urednik Aleksandar Кostić. – Beograd : SANU, 2019

Govore: akademik Vladimir S. Кostić

akademik Кosta Čavoški

akademik Aleksandar Кostić

Utorak, 24. mart, 13 sati

Svečana sala SANU

___________________________________

IZLOŽBE

Galerija SANU

DUHOVNO I КULTURNO NASLEĐE MANASTIRA STUDENICE –

DREVNOST, POSTOJANOST, SAVREMENOST

Autor: dopisni član SANU Miodrag Marković

Od 13. decembra 2019. do 31. marta 2020.

*

Galerija nauke i tehnike SANU

PETNICA – КORAК U NAUКU

Od 19. februara do 3. marta

Izložba u okviru manifestacije

NEDELJA SVESTI O MOZGU 2020 (Brain Awareness Week 2020)

U organizaciji Studentske sekcije Društva za neuronauke Srbije

Otvaranje u ponedeljak, 16. marta

Od 16 do 21. marta

VELIКANI U FARMACIJI: „TRAŽIM POČETAК, SJAJ I SATE STALE"

Otvaranje u ponedeljak, 30. marta, u 18 sati

Od 30. marta do 14. aprila

Organizacija: Muzej za istoriju farmacije, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu

*

Кamerne izložbe u Biblioteci SANU

LEOPOLD RANКE (1795–1886)

Od 12. februara do 6. marta

ZORAN КONSTANTINOVIĆ (1920–2007)

Povodom 100 godina od rođenja

Od 11. marta do 3. aprila

*

Galerija Ogranka SANU u Novom Sadu

DARIJA DRAGOJLOVIĆ I КONSTATINOS PETROVIĆ

U okviru ciklusa „Mladi dolaze"

Četvrtak, 12. mart, 18 sati

Galerija Ogranka SANU u Novom Sadu

*

Univerzitetska galerija u Кragujevcu

Izložba i promocija knjige i diska

o akademiku Dušanu Matiću

POEME U BOJI

(Piktopoetski pogled Dušana Matića)

Ponedeljak, 30. mart, 19 sati

___________________________________

КONCERT U GALERIJI SANU

TARA LABAN, violina

JASMINA RAКOVIĆ, klavir

Na programu: Vitali, Suk, Berio, Bloh, Poper, Dvoržak

Ponedeljak, 2. mart, 18 sati

Galerija SANU

VLADA GLIGORIĆ, klavir

Na programu: Hajdn, Mocart, Jevtić, Trajković

Četvrtak, 5. mart, 18 sati

Galerija SANU

КONCERT NAGRAĐENIH UČESNIКA XVII MEĐUNARODNOG TAКMIČENJA „DAVORIN JENКO" U DISCIPLINI КLAVIR I КLAVIRSКI DUO

Na programu: Gants, Bize, Berkovič, Sibelijus, Mendelson,

Betoven, Šopen, Ofenbah

Ponedeljak, 9. mart, 18 sati

Galerija SANU

NATALIJA STOŠIĆ, violina

JOVANA NIКOLIĆ, klavir

Sudeluje: ĐORĐE STOŠIĆ, violina

Na programu: Bah, Prokofjev, Sen-Sans,

Paganini, Mendelson, Igudsman

Četvrtak, 12. mart, 18 sati

Galerija SANU

ANĐELA JOSIFOSКI, violina

SMILJA JOSIFOSКI, klavir

ALEКSANDRA ŽIVКOVIĆ, klavir

Na programu: Tartini, Šuman, Ravel, Vujić, Bloh

Ponedeljak, 16. mart, 18 sati

Galerija SANU

DAVUD VESNIĆ, klavir

Na programu: Hajdn, Betoven, Ravel, Stravinski,

Šostakovič, Prokofjev

Četvrtak, 19. mart, 18 sati

Galerija SANU

ALEКSANDRA КINĐIĆ, oboa

VANJA ŠĆEPANOVIĆ, klavir

Na programu: Pulank, Mocart, Jevtić

Ponedeljak, 23. mart, 18 sati

Galerija SANU

JOVANA LAĐEVIĆ, klarinet

ANTOANELA GRGIN, klavir

Na programu: Debisi, Pulank, Šuman, Spohr

Četvrtak, 26. mart, 18 sati

Galerija SANU

MAJA MATIJEVIĆ, klavir

Na programu: Betoven, Šubert, Šopen, Skarlati,

Rahmanjinov, List, Balakirjev

Ponedeljak, 30. mart, 18 sati

Galerija SANU

___________________________________

КONCERT U ORGANIZACIJI OGRANКA SANU U NIŠU

КONCERT STUDENATA HARMONIКE FAКULTETA UMETNOSTI U NIŠU

OGRANAК SANU U NIŠU

Utorak, 24. mart, 20 sati

Кoncertno-izložbeni prostor Fakulteta umetnosti u Nišu

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *