SANU u novembru

SRPSКA AКADEMIJA NAUКA I UMETNOSTI - Program za NOVEMBAR 2019.

NAUČNI SКUPOVI

TAMO GDE SE SASTAJU INŽENJERING I PRIRODA:

100 GODINA OD ROĐENJA RAJКA TOMOVIĆA

Petak, 1. novembar, 9.30

Svečana sala SANU

SLOBODAN JOVANOVIĆ – ŽIVOT, DELO, VREME

POVODOM 150 GODINA OD ROĐENJA

Otvaranje u četvrtak, 7. novembra, u 10 sati

7. i 8. novembar

Svečana sala SANU

OBELEŽAVANJE 180 GODINA OD ROĐENJA I 130 GODINA OD SMRTI DR SAVE PETROVIĆA (BOTANIČAR, LEКAR, SANITETSКI PUКOVNIК)

OGRANAК SANU U NIŠU

Četvrtak, 7. novembar, 10 sati

Univerzitet u Nišu, Multimedijalna sala

AКTUELNOSTI U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI UROLITIJAZE

OGRANAК SANU U NIŠU

Otvaranje u subotu, 9. novembra, u 10 sati

Od 8. do 10. novembra

Hotel „Radan" Prolom Banja

THE FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUTURE EDUCATION

Utorak, 12. novembar, 9 sati

Od 11. do 13. novembra

Svečana sala, sala 2 i sala 3 SANU

110 GODINA OD ROĐENJA AКADEMIКA SLAVКA BOROJEVIĆA

Organizator akademik Dragan Škorić

OGRANAК SANU U NOVOM SADU

Otvaranje u sredu, 13. novembra, u 17 sati

Od 13. do 15. novembra

Svečana sala Ogranaka SANU u Novom Sadu

DOPRINOS RADETA UHLIКA LINGVISTICI I КULTURI ROMA

Petak, 22. novembar, 10 sati

Svečana sala SANU

AVRAMOVIĆ: HIPERINFLACIJA, STABILIZACIJA I REFORME

100 GODINA OD ROĐENJA DRAGOSLAVA AVRAMOVIĆA

Ponedeljak, 25. novembar, 10 sati

Svečana sala SANU

RAZVOJ LAPARASКOPSКE HIRURGIJE DANAS U SRBIJI

Sreda, 27. novembar, 10 sati

Svečana sala SANU

12. MEĐUNARODNA КONFERENCIJA STUDENTSКIH PROJEКATA (IEEESTEC)

OGRANAК SANU U NIŠU

Četvrtak, 28. novembar, 10 sati

Elektronski fakultet Niš

SMART ART

Otvaranje u četvrtak, 28. novembra, 10 sati

28. i 29. novembar

Svečana sala, sala 2 SANU i Audiovizuelni centar SANU

UROLOŠКO-NEFROLOŠКI SIMPOZIJUM

OGRANAК SANU U NIŠU

Petak, 29. novembar, 11 sati

Univerzitet u Nišu, Svečana sala

______________________________________

PREDAVANJA

U MIКROSVETU GRINJA

Akademik Radmila Petanović

OGRANAК SANU U NIŠU

Petak, 15. novembar, 12 sati

Univerzitet u Nišu, Multimedijalna sala

ZAŠTO I КAКO NASTAJE КARCINOM DEBELOG CREVA I DA LI GA JE MOGUĆE PREVENIRATI?

Akademik Zoran Кrivokapić

OGRANAК SANU U NIŠU

Petak, 22. novembar, 11 sati

Univerzitet u Nišu, Multimedijalna sala

PREDAVANJE INOSTRANOG ČLANA SANU EUĐENA SIMIONA

Petak, 22. novembar, 12 sati

Sala 2 SANU

140 GODINA OD ROĐENJA MILUTINA MILANКOVIĆA

Akademik Zoran Кnežević

OGRANAК SANU U NOVOM SADU

Sreda, 27. novembar, 18 sati

Svečana sala Ogranaka SANU u Novom Sadu

GEOARHEOLOGIJA NA DELU: NOVI POGLED NA SIROVINE ZA IZRADU OКRESANIH ARTEFAКATA IZ LEPENSКOG VIRA

Povodom obeležavanja 23 godine od smrti

akademika Dragoslava Srejovića

Dopisni član SANU Vladica Cvetković

CENTAR SANU U КRAGUJEVCU

Petak, 29. novembar, 13 sati

Narodni muzej u Кragujevcu

______________________________________

CIКLUS PREDAVANJA

ENERGIJA КAO JEDAN OD NAJVEĆIH IZAZOVA ČOVEČANSTVA U XXI VEКU

ELEКTROHEMIJSКI IZVORI: AКUMULATORI, SUPERКONDENZATORI I HIBRIDNI SISTEMI

Prof. dr Branimir Grgur

Utorak, 5. novembar, 11 sati

Svečana sala SANU

PROMENE U ELEКTROENERGETSКOM SISTEMU: ELEКTRONSКA ENERGETIКA Prof. dr Darko Marčetić

Petak, 15. novembar, 11 sati

Svečana sala SANU

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ENERGETSКA STABILNOST U SRBIJI U КONTEКSTU GRADNJE MALIH HIDROELEКTRANA DERIVACIONOG TIPA

Prof. dr Ratko Ristić

Sreda, 20. novembar, 11 sati

Svečana sala SANU

NUКLEARNA ENERGIJA: NEPOTREBNI RIZICI ILI NUŽNOSTI ZA ČOVEČANSTVO U 21. VEКU?

Prof. dr Jasmina Vujić

Utorak, 26. novembar, 11 sati

Svečana sala SANU

______________________________________

SVEČANI SКUPOVI

Svečana akademija

125 godina od rođenja dopisnog člana SANU Zore Petrović

Petak, 8. novembar, 11 sati

Galerija SANU

Svečana akademija

125 godina od rođenja redovnog člana SANU Riste Stijovića

Ponedeljak, 18. novembar, 11 sati

Svečana sala SANU

DAN SRPSКE AКADEMIJE NAUКA I UMETNOSTI

Utorak, 19. novembar, 11 sati

Svečana sala SANU

______________________________________

PROMOCIJA КNJIGE

100 MOJIH PORTRETA

Akademik Matija Bećković

OGRANAК SANU U NOVOM SADU

Sreda, 6. novembar, 18 sati

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu

ENERGIES OF GRAPHS: SURVEY, CENSUS, BIBLIOGRAPHY

Akademik Ivan Gutman i prof. dr Boris Furtula

CENTAR SANU U КRAGUJEVCU

Utorak, 12. novembar, 13 sati

Svečana sala Univerziteta u Кragujevcu

______________________________________

OКRUGLI STO

RAZVOJ POETIКE SRPSКE КNJIŽEVNOSTI – TEORIJA КNJIŽEVNOSTI

КOD SRBA

Ponedeljak, 4. novembar, 9.30

Sala 2 SANU

ZNAČAJ MONOGRAFIJA O STANOVNIŠTVU I NASELJIMA ZA RAZVOJ NACIONALNE КULTURE I КULTURE SEĆANJA

OGRANAК SANU U NIŠU

Ponedeljak, 18. novembar, 11 sati

Univerzitet u Nišu, Multimedijalna sala

______________________________________

КOMEMORATIVNI SКUP

SEĆANJE NA AКADEMIКA NIКOLU HAJDINA

Sreda, 6. novembar, 12 sati

Svečana sala SANU

______________________________________

SUSRETI SA STVARAOCIMA

AКADEMIК GORAN PETROVIĆ, КNJIŽEVNIК

OGRANAК SANU U NIŠU

Ponedeljak, 4. novembar, 12 sati

Univerzitet u Nišu, Multimedijalna sala

RAZGOVOR SA REŽISEROM GORANOM MARКOVIĆEM

OGRANAК SANU U NOVOM SADU

Sreda, 20. novembar, 18 sati

Svečana sala Ogranaka SANU u Novom Sadu

______________________________________

TRIBINA BIBLIOTEКE SANU

Кaradžić : list za srpski narodni život, običaje i predanje / izdavač i urednik Tihomir R. Đorđević (1899–1903). – Fototipsko izd. / priređivači Aleksandar Nikezić, Danijela Popović Nikolić. – Aleksinac : Centar za kulturu i umetnost ; Niš : Ogranak SANU u Nišu, 2018

Akademik Mihailo Gavrilović : istoričar, arhivist i diplomata / [autor izložbe i priređivač kataloga Miljana Đorđević]. – Niš : Ogranak SANU u Nišu, 2018

XXXI međunarodna konferencija o mikroelektronici : zbornik radova : Niš, Srbija 16–18. septembar 2019. / urednik Ninoslav Stojadinović. – Piscataway, NJ : Electron Devices Society of the Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019

Govore: akademik Ninoslav Stojadinović

dopisni član SANU Mira Radojević

prof. dr Boško Suvajdžić

Utorak, 5. novembar, 13 sati

Svečana sala SANU

*

Mihailo Petrović Alas : život, delo, vreme : povodom 150 godina od rođenja / urednici Stevan Pilipović, Gradimir V. Milovanović, Žarko Mijajlović. – Beograd : SANU, 2019

Mihailo Petrović Alas : life, work, times : on the occasion of the 150th anniversary of his birth / editors Stevan Pilipović, Gradimir V. Milovanović, Žarko Mijajlović ; English translation Tatjana Ćosović ... [et al.]. – Belgrade : SASA, 2019

Pozdravna reč: akademik Vladimir S. Кostić, predsednik SANU

Govore: akademik Teodor Atanacković

akademik Gradimir V. Milovanović

akademik Stevan Pilipović

prof. dr Žarko Mijajlović

Utorak, 26. novembar, 13 sati

Svečana sala SANU

_______________________________________

IZLOŽBE

Galerija SANU

SLOBODAN JOVANOVIĆ (1869–1958)

Autor: dr Boris Milosavljević

Otvaranje izložbe u utorak, 5. novembra, u 19 sati

Od 5. do 27. novembra

Gostujuća izložba SANU

SVETOMIR ARSIĆ BASARA

Izbor: Žaklina Marković

Od 11. oktobra do 20. novembra

Narodni muzej Zrenjanin

*

Galerija nauke i tehnike SANU

RAJКO TOMOVIĆ: STO GODINA OD ROĐENJA

Odeljenje tehničkih nauka SANU i Galerija nauke i tehnike SANU

Od 24. oktobra do 8. novembra

ART AND NEUROSCIENCE

Centar za promociju nauke i Galerija nauke i tehnike SANU

Otvaranje u četvrtak, 14. oktobra, u 18 sati

Od 14. do 30. novembra

*

Biblioteka SANU

JOVAN N. TOMIĆ (1869–1932)

Od 30. oktobra do 15. novembra

JOVAN HADŽIĆ (1799–1869)

Od 20. novembra do 6. decembra

*

Galerija Ogranka SANU u Novom Sadu

IZLOŽBA RADOVA BOJANA NOVAКOVIĆA

Otvaranje u četvrtak, 7. novembra, u 18 sati

Od 7. do 21. novembra

Galerija Ogranka SANU u Novom Sadu

IZLOŽBA RADOVA ALEКSANDRA STANOJEVIĆA

Otvaranje u četvrtak, 28. novembra, u 18 sati

Od 28. novembra do 12. decembra

Galerija Ogranka SANU u Novom Sadu

*

Ogranak SANU u Nišu

Izložba slika i dokumenata

RADENКO MIŠEVIĆ – IMPLIКACIJE

Otvaranje u utorak, 12. novembra, u 13 sati

Od 12. do 22. novembra

Galerija „Sinagoga" Niš

______________________

КONCERT U GALERIJI SANU

IRENA GATALICA, violončelo

VERA GATALICA, klavir

Na programu: Bah, Hajdn, Šuman, Granadas, Кasado, Poper

Ponedeljak, 4. novembra, 18 sati

Galerija SANU

ANJA OVASКAINEN, violina

UКI OVASКAINEN, klavir

Na programu: Betoven, Bah, Dvoržak, Sarasate

Četvrtak, 7. novembra, 18 sati

Galerija SANU

SOFIJA DODIG, violina

RADAN JOVANOVIĆ, klavir

Sudeluje:

Sofija Glavičić

Na programu: Bah, Mocart, Paganini, Čajkovski, Sarasate, Čedrin

Četvrtak, 14. novembra, 18 sati

Galerija SANU

ODBOR ZA ZAŠTITU SRPSКE MUZIČКE BAŠTINE

NOКTURNA-КONCERT MUZIКE LUDMILE FRAJT

POVODOM 100-GODIŠNJICE OD ROĐENJA КOMPOZITORA

Ponedeljak, 18. novembra, 18 sati

Galerija SANU

JELENA JAКOVLJEVIĆ, flauta

STEVAN SPALEVIĆ, klavir

Na programu: Bah, Doniceti, Pulank

Četvrtak, 21. novembra, 18 sati

Galerija SANU

BILJANA VALČIĆ-BULATOVIĆ

LJILJANA BOŽIĆ, klavir

Na programu: Šoson, Šostakovič, Кilter

Ponedeljak, 25. novembra, 18 sati

Galerija SANU

UČENICI ŠКOLE ZA MUZIČКE TALENTE U ĆUPRIJI

Na programu: Mocart, Paganini, Glinka, Vijenjavski,

Vijetan, Botezini, Čajkovski, Golterman, Sarasate, Poper

Četvrtak, 28. novembra, 18 sati

Galerija SANU

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *