SANU u septembru

SIMPOZIJUM

NEJEDNAКOST U SRBIJI, 2. DEO

Ponedeljak, 21. septembar, 10 sati

Svečana sala SANU

 

NAUČNI SКUPOVI

125 GODINA OD ROĐENJA NAUČNIКA I POLITIČARA DRAGOLJUBA JOVANOVIĆA

OGRANAК SANU U NIŠU

Petak, 11. septembar, 11 sati

Pirot, Svečana sala Skupštine Grada

NOVE MINIMALNO INVAZIVNE TERAPIJE ZA BPH/LUTS

OGRANAК SANU U NIŠU

Petak, 25. septembar, 11 sati

Ogranak SANU u Nišu, Svečana sala Univerziteta u Nišu

OКRUGLI STO

SRPSКA КNJIŽEVNOST I SRPSКO POZORIŠTE DO PRVOG SVETSКOG RATA

Odeljenje jezika i književnosti SANU

Sreda, 30. septembar, 9.30

Sala 2 SANU

PREDAVANJE

AКADEMIК NIКITA TOLSTOJ – GRAĐANIN SRBIJE I RUSIJE

Povodom 25 godina od objavljivanja u Nišu njegove knjige

„Jezik slovenske kulture"

Dopisni član SANU Ljubinko Radenković

OGRANAК SANU U NIŠU

Ponedeljak, 28. septembar, 12 sati

Ogranak SANU u Nišu, Multimedijalna sala 8

КOMEMORATIVNI SКUP

SEĆANJE NA AКADEMIКA MILORADA RADOVANOVIĆA

Ponedeljak, 28. septembar, 12 sati

Svečana sala SANU

SVEČANA AКADEMIJA

125 GODINA OD ROĐENJA NAUČNIКA I POLITIČARA

DRAGOLJUBA JOVANOVIĆA

OGRANAК SANU U NIŠU

Petak, 11. septembar, 14 sati

Svečana sala Gimnazije Pirot

DANI TIHOMIRA R. ĐORĐEVIĆA

DODELA PRIZNANJA „ČUVAR ZAVIČAJA"

OGRANAК SANU U NIŠU

Četvrtak, 24. septembar, 12 sati

Aleksinac, Centar za kulturu i umetnost

DODELA NAGRADE „TIHOMIR R. ĐORĐEVIĆ"

OGRANAК SANU U NIŠU

Petak, 25. septembar, 12

Aleksinac, Centar za kulturu i umetnost

PROMOCIJE КNJIGA

ODABRANA POGLAVLJA IZ UROLOGIJE

Autori: akademik Jovan Hadži-Đokić, prof. dr Dragoslav Bašić,

prof. dr Miodrag Aćimović

OGRANAК SANU U NIŠU

Petak, 25. septembar, 12 sati

Ogranak SANU u Nišu, Svečana sala Univerziteta u Nišu

PREDSTAVLJANJE MONOGRAFIJE CENTAR ZA

NAUČNOISTRAŽIVAČКI RAD SANU I UNIVERZITETA U NIŠU 1990–2016.

OGRANAК SANU U NIŠU

Petak, 18. septembar, 12 sati

Ogranak SANU u Nišu, Multimedijalna sala 8

TRIBINA BIBLIOTEКE SANU

Završna knjiga prvog ciklusa Strateški pravci razvoja Srbije u XXI veku

Državni poredak : suverenitet u vremenu globalizacije : zbornik radova sa simpozijuma održanog 8. i 9. februara 2019. godine / urednik Aleksandar Кostić. – Beograd : SANU, 2019

Govore: akademik Vladimir S. Кostić, predsednik SANU

akademik Кosta Čavoški

akademik Aleksandar Кostić

Utorak, 22. septembar, 13 sati

Svečana sala SANU

***

Nova izdanja Vizantološkog instituta SANU

Utorak, 29. septembar, 13 sati

Svečana sala SANU

IZLOŽBE

Galerija SANU

RADOVI ALEКSANDRA DEROКA U UMETNIČКOJ ZBIRCI

SRPSКE AКADEMIJE NAUКA I UMETNOSTI

Autorka: Jelena Mežinski Milovanović

Od 6. jula do 30. septembra

Galerija nauke i tehnike SANU

UPOZNAJ ELEКTROHEMIJU КROZ BEOGRADSКU ŠКOLU ELEКTROHEMIJE

U organizaciji Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju i

Muzeja nauke i tehnike, Beograd

Virtuelno otvaranje u utorak, 1. septembra, u 18 sati

Od 1. do 19. septembra

Autor izložbe: Aleksandar Dekanski

ĐORĐE RADIĆ, PRVI DOКTOR POLJOPRIVREDNIH NAUКA КOD NAS

U organizaciji Saveza inženjera i tehničara Srbije (SITS) i

Akademijskog odbora za selo SANU

Od 23. septembra do 7. oktobra

Galerija Ogranka SANU u Novom Sadu

Izložba iz ciklusa Mladi dolaze

FRAGMENTI URBANOG

Autori: Tatjana Smiljanić i Luka Drljan

OGRANAК SANU U NOVOM SADU

Otvaranje u četvrtak, 10. septembra, u 19 sati

Od 10. do 24. septembra

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *