Sjaj crnog

Predstavlјanje studije o Jugoslovenskom Crnom talasu Mr Velјka Radosavlјevića

O knjizi govore: Mirolјub Stojanović, urednik izavaštva FCS,

Goran Terzić, Red. Prof. FDU i autor

Ova knjiga Velјka Radosavlјevića nije samo nov doprinos sagledavanju fenomena crnog talasa u srpskoj kinematografiji, nego, između ostalog, i svojevsrni kritički dijalog sa delima prethodnika. Ono što diferencira Radosavlјevićevu optiku je široko kontekstualizovanje filmske problematike i njena konverzija u politiku. Takođe, autor, za razliku  od nekoliko prethodnih knjiga na ovu temu, insistira na širokom umrežavanju srpskog filma istražujući njegove relacije sa srodnim modernističkim filmskim pokretima u svetu. I ne na poslednjem mestu, Radosavlјević istražuje klimu, produkcione konstelacije kao i dela prethodnika koja su , premda zaboravlјena ili zapostavlјena, suštinski nikada dovolјno vrednovana, učinila da crni talas pre svega doživimo kao sukcesiju, kao kontinuitet i logičnu fazu razvoja jedne značajne evropske kinematografije.

Klub Magistrala Dragan Ve Ignjatović, Studentki grad u 20.00

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *