Šta zaista jedemo? Učeni ljudi kažu…

Međunarodni naučni skup FOOD AND ENVIRONMENTAL - OMICS, posvećen najnovijim istraživanjima u oblasti analize hrane, biće otvoren u četvrtak, 20. juna, u 9.30, u Svečanoj sali SANU. Tom prilikom biće reči o projektu „Tvining istraživačkih aktivnosti u graničnim - omiks istraživanjima u oblastima hrane, ishrane i životne sredine", koji je finansiran sredstvima Evropske unije i realizuje se u okviru istraživačkog i inovacijskog programa Horizont 2020. Organizator skupa je Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu, a pokrovitelj Srpska akademija nauka i umetnosti.

Cilj navedenog projekta je obrazovanje Evropske istraživačke mreže između Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i njegovog Centra izvrsnosti molekularnih nauka o hrani, s jedne, i četiri renomirana instituta iz Švedske, Austrije i Belgije, s druge strane. Ova mreža će Hemijskom fakultetu i partnerima povećati naučnu izvrsnost, vidljivost i tehnološki inovacioni kapacitet, te omogućiti granična istraživanja u oblasti hrane, poljoprivrede, hemije i životne sredine uvođenjem -omiks tehnologija (proteomika, lipidomika, transkriptomika, alergomika i metalomika) i eksperimentalnih životinjskih modela. Predviđeno je gostovanje vodećih međunarodnih istraživača u oblasti hrane i zaštite životne sredine, koji će govoriti o analitičkim metodama za profilisanje zagađivača hrane, modifikaciji proteina, lipida i DNК hrane, zdravstvenim efekatima modifikacija komponenti hrane, novim in vitro i životinjskim modelima za predviđanje efekata stresa u okruženju itd.

U okviru istog projekta, od 17. do 21. juna, na Hemijskom fakultetu u Beogradu biće održane letnja škola i radionica na kojoj gostuje preko 20 studenata iz inostranstva.

PROGRAM možete pogledati ovde:

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *