Šta znate o Magi Magazinović?

Utorak, 17. decembra, u 12 sati,  Amfiteatar Narodne biblioteke Srbije - predstavljanje tri naučne knjige o Magi Magazinović: Maga Magazinović: Moderna igra umesto doktorata iz filozofije / Maga Magazinović: Modern Dance Instead of a Doctorate in Philosophy prof. dr Vere Obradović Ljubinković, Maga Magazinović: Filozofija igre i/ili više od igre: zbornik radova sa Interdisciplinarnog naučnog skupa održanog 6. oktobra 2018. godine, uredila prof. dr Vera Obradović Ljubinković, Maga Magazinović: Sećanja, činjenice, interpretacije, prof. dr Svetlane Tomić.

O knjigama govore:
prof. dr Nadežda Mosusova, Muzikološki institut SANU,
prof. emeritus dr Svetozar Rapajić, Fakultet dramskih umetnosti, Beograd,
prof. dr Vesna Krčmar, Akademija umetnosti, Novi Sad,
prof. dr Vera Obradović Ljubinković, Fakultet umetnosti, Kosovska Mitrovica,
prof. dr Svetlana Tomić, Fakultet za strane jezike Alfa BK Univerzitet, Beograd.

Moderator: Iva Ignjatović.

U srpskoj kulturi, Maga Magazinović (1882–1968) poznata je kao prva diplomirana studentkinja filozofije, rana prevoditeljka evropskih feministkinja, prva žena službenik u Narodnoj biblioteci Srbije, prva zapisničarka u Narodnoj skupštini, prva novinarka „Politike”, profesorka Prve ženske gimnazije. U Srbiju je uvela modernu igru, zbog čega su je nazivali „srpska Isidora Dankan“” Prva je osmišljavala koreografiju za scenska izvođenja narodnih igara.

U prvoj naučnoj monografiji o Magi Magazinović, prof. dr Vera Obradović iscrpno je dokumentovala tezu da Magazinović nikada nije napustila svoju ranu posvećenost filozofiji, već ju je upisivala u modernu igru. U knjizi se saznaje više o uticajima domaćih i inostranih krugova, a obimna analiza recepcije ove umetnice pokazuje da je ona bila više prihvaćena nego osporavana.

Zbornik radova o Magi Magazinović takođe je deo istraživačke intervencije prof. dr Obradović. On proširuje i interdisciplinarno povezuje znanja o novinarskom, profesorskom i umetničkom delovanju Mage Magazinović kao složene i veoma uticajne intelektualke.

U studiji prof. dr Svetlane Tomić analizira se kako su se više od pola veka odvijale promene u konstrukciji javnog pamćenja Mage Magazinović, te zašto je Magazinović od slavne žene postala gotovo uništena ličnost. Tomić skreće pažnju na nikad objavljen deo memoara Mage Magazinović, gde je otkrila, kako Magazinović sama kaže, „bombu” koja je raznela njen život i reputaciju.

Sve tri naučne knjige otkrivaju manje poznatu i nepoznatu građu o Magi Magazinović, i predstavljaju doprinos u rasvetljavanju života i rada ove istaknute ličnosti.

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *