Stipendije za studente

Stipendije Kraljevine Maroko

Marokanska agencija za međunarodnu saradnju Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Maroko dodeljuje stipendije za osnovne, master i doktorske studije iz oblasti nauke, tehnike i ekonomije.

Studije su na francuskom ili arapskom jeziku.

Rok za prijavu: 31. jul 2019.

Svu dokumentaciju i prijavni formular poslati na adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nemanjina 22-26, Sektor za visoko obrazovanje, krilo C, 6. sprat, kancelarija br. 24, sa naznakom : Za konkurs „Stipendije Kraljevine Maroko za 2019/20. godinu“

Tekst konkursa na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije možete pogledati ovde.

Propozicije konkursa možete pogledati ovde.

Prijavni formular možete pogledati ovde.

Međunarodni program stipendija Bajer fondacije

Međunarodni program stipendija Bajer fondacije namenjen je studentima i istraživačima u oblasti prirodnih i medicinskih nauka, kao vid podrške mladim talentima za sprovođenje studijskih ili istraživačkih projekata u inostranstvu.

Stipendije se dodeljuju studentima i mladim profesionalcima (do 2 godine nakon završetka studija) koji žele da sprovode studijske ili istraživačke projekte u Nemačkoj.

Program stipendija Bajer fondacije sastoji se od 5 programa stipendija:

  1. Oto Bajer - Stipendije za oblast prirodnih nauka

Namenjene studentima i mladim profesionalcima u oblasti biologije, molekularne biologije, bioinženjeringa, bioinformatike, hemije, biohemije, farmaceutske i kompjuterske nauke.

  1. Karl Duizberg - Stipendije za oblast medicine

Namenjene studentima i mladim profesionalcima u oblasti medicine, veterine, medicinskog inženjeringa, javnog zdravlja i zdravstvene ekonomije.

  1. Kurt Hansen – Stipendije za studente biologije i hemije (do nivoa master studija). Fokus je na studijskim projektima, praksama, letnjim kursevima, kao i dodatnim kursevima.
  2. Džef Šel - Stipendije za oblast agro nauka

Namenjene studentima i mladim profesionalcima u oblasti agronomije, zelene biotehnologije, održivog razvoja i nauka o zaštiti životne sredine

  1. Herman Strenger – stipendije za neakademski sektor

Pripravnici i mladi profesionalci u neakademskom sektoru mogu konkurisati za projekte, prakse, dodatne kurseve u sledećim oblastima: Karijere u zdravstvu, Tehnička ili naučna zanimanja, Poslovna administracija.

Kandidati koji žele da apliciraju za ovu stipendiju moraju imati istraživački projekat koji žele da sprovode u Nemačkoj i moraju biti prihvaćeni za studijski/istraživački boravak na željenoj instituciji u Nemačkoj.

Važan uslov za dobijanje stipendije je da predloženi projekat mora biti inovativan i internacionalan.

Rok za prijavu: 14. jul 2019. godine

Više informacija o načinu prijave i potrebnim dokumentima možete naći ovde.

Onlajn prijavni formular možete naći ovde.

Više informacija o ovom programu stipendija možete naći na zvaničnom sajtu programa.

Hubert H. Humphrey Fellowship Program za akademsku 2020/2021

Stipendija podrazumeva boravak u SAD u trajanju od 10 meseci za akademsku 2020/2021. godinu.

Ciljna grupa su stalno zaposleni u Republici Srbiji , sa univerzitetskom diplomom i znanjem engleskog jezika.

Prijavljivanje se vrši tako što kandidati treba da se prijave onlajn putem sajta https://apply.iie.org/huberthhumphrey.

Potom svu konkursnu dokumentaciju poslati na adresu :
U.S. Embassy Belgrade , Public Affairs Section , Hubert H. Humphrey Fellowship Program, Bulevar Кneza Aleksandra Кarađorđevića 92 , 11000 Belgrade

Detaljnije informacije pogledajte ovde: http://www.mpn.gov.rs

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije objavilo je sledeće programe za dodelu stipendija, za akademsku 2019/20 godinu:

Jagielonski univerzitet iz Krakova dodeljuje stipendije Fonda kraljice Jadvige

Stipendije su namenjene akademskom osoblju i studentima doktorskih studija iz zemalja Istočne i Centralne Evrope, bivših zemalja SSSR-a i zemalja Balkana, koji su ostvarili zapažene naučnoistraživačke rezultate i koji žele da sprovode svoje istraživačke projekte u Krakovu.

Istraživanje treba da bude sprovedeno u istoj godini u kojoj se kandidat i prijavio za stipendiju.

Rok za prijavu: 15. jun 2019. godine

Stipendija iznosi 1500 zlota mesečno. Stipendistima će biti obezbeđen smeštaj u dvokrevetnim sobama studentskom domu, kao i osnovno zdravstveno osiguranje.

Prijavu poslati na adresu:

Competency Development Office of the Jagiellonian University

Gołębia 24, pok. 16, 31-007 Kraków, Poland

Više informacija o stipendiji, kao i spisak potrebne dokumentacije za prijavu možete naći ovde.

Program stipendija Nemačke fondacije za životnu sredinu (Deutsche Bundesstiftung Umwelt)

Program stipendija Nemačke fondacije za životnu sredinu (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) pruža podršku mladim istraživačima svih akademskih profila koji se bave ekologijom i zaštitom životne sredine.

Program DBU stipendija namenjen je diplomcima iz Centralne i Istočne Evrope (master diplomcima ili master studentima pri kraju studija) i studentima doktorskih studija za istraživački boravak u Nemačkoj, u organizacijama kao što su fakulteti, instituti, privatne kompanije, ministarstvo i sl. Ovaj program stipendija obuhvata najširi spektar struka, uz uslov da je predlog projekta u oblasti zaštite životne sredine, ekologije, održivog razvoja, klimatskih promena, obnovljivih izvora energije.

Godišnje se dodeli do 60 stipendija, a period stipendiranja je od 6 do 12 meseci.

Mesečna stipendija u iznosu od 1250 evra, pokriveni troškovi zdravstvenog osiguranja, kao i intenzivni kurs nemačkog jezika pre početka boravka na instituciji domaćinu.

Rok za prijavu: 01. avgust 2019.

Početak studijskog boravka: februar 2020.

Informacije o stipendijama dostupnim za Srbiju možete pronaći ovde.

Brošuru programa na srpskom jeziku možete naći ovde. Informacije na srpskom  jeziku možete naći i ovde.

Više informacija o ovom programu stipendija možete naći na zvaničnom sajtu programa.

Kontakt za više informacija: dr Ana Petrović, koordinator DBU programa za Srbiju – borisavljevic.ana@gmail.com

Ministarstvo trgovine NR Kine

Stipendije se odnose na master i doktorske studije. Namenjene su osobama do 45 godina starosti i to javnim službenicima u vladinim sektorima, akademskim osnovama univerziteta i istraživačkih institucija. U pitanju su 2 tipa stipendija :
- Prvi tip podrazumeva direktan upis na kineske univerzitete i obuhvata 38 programa na 33 univerziteta;
- Drugi tip podrazumeva specijalan planirani program regrutovan preko Saveta za stipendiranje u Кini (CSC) i obuhvata 328 programa na 26 univerziteta

Detaljnije informacije: http://www.mpn.gov.rs

Nacionalni program stipendija Republike Slovačke

Program finansira Ministarstvo obrazovanja, nauke, istraživanja i sporta Slovačke Republike kao vid podrške mobilnosti studenata, doktoranada, univerzitetskih profesora, istraživača i umetnika za boravak na visokoobrazovnim institucijama i istraživačkim organizacijama u Slovačkoj.

Rok za prijavu: 30. april 2019. godine (do 16 časova)

Profil kandidata:

studenti master akademskih studija, kao i studenti koji su u vreme prijave završili bar 2 i po godine studija na istom studijskom programu,
studenti doktorskih studija,
univerzitetski profesori, istraživači i umetnici koji su pozvani od strane institucije iz Slovačke.

​Trajanje mobilnosti:

studenti integrisanih i master akademskih studija – 1 - 2 semestra ili 1 – 3 semestra (ako je godina podeljena na 3 semestra)
studenti doktorskih studija – 1 - 10 meseci
univerzitetski profesori, istraživači i umetnici – 1 – 10 meseci

Stipendijom su pokriveni troškovi života (visina stipendije zavisi od nivoa kandidata), kao i paušala na konto troškove puta za studente i doktorande.

Prijava se vrši na adresi: www.scholarships.sk.

MEXT 2020 - Stipendije Vlade Japana

POSTOJE DVE KATEGORIJE STIPENDIJA:

- STIPENDIJE ZA OSNOVNE STUDIJE U JAPANU
Detaljne informacije o stipendijama i formulare možete preuzeti na: https://www.studyjapan.go.jp/…/smap_stopj-applications_unde…

- STIPENDIJE ZA ISTRAŽIVAČE/POSTDIPLOMCE
Detaljne informacije o stipendijama i formulare možete preuzeti na: https://www.studyjapan.go.jp/…/smap_stopj-applications_rese…

KONKURS JE OTVOREN DO 24.05.2019.
OSTALE INSTRUKCIJE NA: https://www.yu.emb-japan.go.jp/itpr_sr/konkursi_2.html

Stipendije Diplomatske akademije MIP Ruske Federacije

Stipendije su dostupne za pohađanje doktorskih studija u sledećim oblastima:

Istorijske nauke i arheologija (Specijalnost: Istorija međunarodnih odnosa i spoljne politike)
Ekonomija (Specijalnost: Ekonomija sveta)
Pravo (Specijalnost: Međunarodno pravo. Evropsko pravo)
Političke nauke (Specijalnost: Politički instituti, procesi i tehnologije. Politički problemi međunarodnih odnosa, globalnog i regionalnog razvoja)
Rok za prijavu: 10. jun 2019.

Prijavnu dokumentaciju dostaviti na adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja , Nemanjina 22-26, Sektor za visoko obrazovanje, krilo B, 4. sprat, kancelarija br. 13, sa naznakom Za konkurs „Stipendije Diplomatkse akademije MIP Ruske Federacije“.

Školovanje je besplatno u skladu sa odlukom predsednika Rusije o pripremi stranih državljana, a prijemni ispiti i nastava odvijaju na ruskom jeziku.

Кontakt osoba u Ministarstvu prosvete nauke i tehnološkog razvoja: jelena.pazun@mpn.gov.rs

 

Stipendije Arapske Republike Egipat

Dostupne su:

2 stipendije za studije pravnih nauka i 1 stipendija za studije arapskog jezika
4 stipendije Al Azhar Al Sharif za osnovne studije
Neophodno je osnovno poznavanje arapskog jezika.

Rok za prijavu: 01. avgust 2019.

Detaljnije informacije: http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/o-konkursi/

Stipendije Univerziteta Luksemburga za master studije

Stipendije su dostupne za pohađanje master studija u trajanju od 10 meseci i finansirane su od strane Ministarstva spoljnih poslova Luksemburga.

Stipendije su dostupne za sledeće studijske programe:

Interdisciplinary Space Master
Master of Science in Civil Engineering - Megastructure Engineering with Sustainable Resources
Master of Science in Engineering - Sustainable Product Creation
Master in Mathematics
Master of Science in Physics
Master in Information and Computer Sciences
Više informacija o ovim master programima i načinu prijave za svaki master program možete naći ovde.

Rok za prijavu: 26. april 2019.

Prijave se podnose tako što se nakon popunjene aplikacije tj. prijavnog formulara koji se nalazi na sajtu Univerziteta, sva propratna dokumentacija pošalje na e-mail: maee.scholarship@uni.lu

Stipendija pokriva mesečnu novčanu naknadu u iznosu od 500 evra, kao i besplatan smeštaj u studentskom domu tokom trajanja master programa.

Propozicije konkursa na engleskom jeziku možete pogledati ovde.

Stipendije Кorejskog univerziteta umetnosti za osnovne i master studije

Stipendije su namenjene umetnicima, a stipendija uključuje avionsku kartu, mesečnu naknadu tokom programa, kurs korejskog jezika, školarinu i zdravstveno osiguranje.

Rok za prijavu: 31. maj 2019.

Informacije o konkursu možete pogledati ovde.

Propozicije konkursa možete pogledati ovde.

Prijave i svu potreban dokumentaciju poslati direktno poštom na adresu: Attn. AMA Manager, M505, Office of External Affairs 146-37, 32gil, Hwarang-ro, Seongbuk-gu,Seoul, 02789, Republic of Кorea

Stipendija Vlade Rumunije (Ministarstvo nacionalnog obrazovanja)

- 2 stipendije za celokupne ili parcijalne univerzitetske studije;
- Do 20 meseci/ stipendija za specijalizaciju, post-univerzitetske i doktorske studije, u frakcijama u trajanju od 3 do 9 meseci;

Rok za apliciranje 01.07.2019. za stipendije

Prijavljivanje se vrši slanjem celokupne dokumentacije na adresu :
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ,
Nemanjina 22-26, Sektor za visoko obrazovanje, krilo B, 4. sprat, kancelarija br. 13
Sa naznakom : Za konkurs „Stipendije Vlade Rumunije“.

Кontakt osoba u Ministarstvu prosvete nauke i tehnološkog razvoja: jelena.pazun@mpn.gov.rs

Internet stranica za odabir fakulteta i prijavu https://www.edu.ro/institutii%20inv_superior%20de%20stat%20civile

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *