Svečana akademija

Svečana akademija povodom 125 godina od rođenja i 40 godina od smrti akademika Vukića M. Mićovića biće održana u četvrtak, 3. juna, u 11 sati, u Svečanoj sali SANU. Cilj ovog programa je da osvetli lik akademika Vukića M. Mićovića i podseti na značaj njegovog naučno-istraživačkog rada, koji obuhvata hemiju prirodnih proizvoda (rad na brazileinu sa nobelovcem Robertom Robinsonom; ispitivanje polisaharida iz hrastovih lišajeva), mehanizme organskih reakcija i njihovu optimizaciju (doktorska disertacija kod prof. Vavona: studija reakcije Grinjarovog reagensa sa alfa-hlorcikloheksanolom; esterifikacija karboksilnih kiselina), kao i razvoj novog reagensa (litijum-aluminijum-hidrid, u saradnji sa Mihailom Mihailovićem) i razvoj nove hemijske reakcije (oksidacija alkohola pomoću olovo-tetraacetata, sa M. Mihailovićem), što je ostavilo posebno dubok trag u međunarodnoj naučnoj javnosti. Bavio se i pitanjima hemijske nomenklature, a posebnu brigu vodio je o čistoti i pravilnosti srpskog jezika.

Ogroman je doprinos Vukića Mićovića u razvoju nastavnog i pomoćnog nastavnog kadra na Hemijskom institutu, gde je dvadeset godina radio sa neumornim entuzijazmom na stvaranju modernog Hemijskog fakulteta, sa velikim brojem nastavnika i istraživača, specijalizovanim laboratorijama i kursevima za različite profile hemičara. Izgradnja nove zgrade Hemijskog instituta (poznate kao zgrada Prirodno-matematičkog fakulteta, koju je realizovao u saradnji sa Đorđem Stefanovićem) može se smatrati njegovim životnim delom, jer je time stvorena moderna hemijska škola u Srbiji.

Za izuzetna naučna ostvarenja, nastavničko dostojanstvo i doslednost, za svestranu društvenu aktivnost, za životno delo, Mićoviću je dodeljena Sedmojulska nagrada Srbije (1965), a odlikovan je Ordenom rada sa crvenom zastavom (1964) i Ordenom zasluga za narod sa zlatnom zvezdom (1979).

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *