Sveta Gora – nebeski grad

Sveta Gora – nebeski grad je dokumentarni serijal u 11 epizoda, koji u naučno-popularnom ključu tematizuje središnje događaje i aktere vezane za nastanak, razvoj i duhovno nasleđe jedine „monaške republike“ na svetu.
Кroz pet istorijskih i šest tematskih epizoda prikazane su čvorne tačke hiljadugodišnje istorije Svete Gore, glavna obeležja svetogorskog etosa, njeni umetnički dometi, uplivi, perspektive, kao i način življenja njenih stanovnika. Mnogo više od recidiva jedne minule epohe, Sveta Gora je relevantan kulturološki topos i danas: u kontrapunktu prema preovlađujućoj zapadnoj civilizaciji, ona predstavlja korenitu drugost, budući da kapaciteti civilizacije koja je za nju oduvek bila paradigmatična – one vizantijske – padom Romejskog carstva nikada nisu doživeli svoju punu realizaciju u kontekstu evropskog novovekovlja. A ta posebnost svetogorske kulture dolazi do izražaja utoliko više što ona adresuje i neke od problema modernosti, preosmišljava ih i tumači iz jedne drugačije, „obrnute“ perspektive.
Кao nastavljač vizantijske civilizacije, Sveta Gora je ostavila dubokog traga na srpsko identitetsko formiranje: od Svetog Save i Svetog Simeona, ona postaje okosnica kulturnog obrasca srednjovekovne srpske države, mesto nastanka prvih originalnih književnih sastava na slovenskom jeziku, središte prevodilačke i diplomatske aktivnosti, a u jednom trenutku je i sama bila deo moćnog Srpskog carstva. Taj trag je vidljiv i danas, i to ne samo kroz prisustvo Svete Gore kao toposa u javnoj svesti Srba, već i kroz raznorodno stvaralaštvo srpskih kulturnih delatnika.

Univerzalizam iskustva svetogorske zajednice oduvek je išao naporedo sa afirmacijom partikularnog, narodnosnog: „svetogorski komonvelt“ je zajednica različitih naroda u kojoj se naporedo potvrđuju identitet i drugost. U kontekstu savremenog nihilističkog pogleda na svet, svedenog na individualizam i samocentriranost, kao i savremene globalizacije, koja nastoji nivelisati sve što je različito i razno-rodno, Sveta Gora, svojom okrenutošću ka onostranom i svojim naglašavanjem zajedništva u „delatnoj ljubavi“, uistinu predstavlja – rečima Grejama Spika – „jedan drugi svet“.

Urednik serijala: prof. dr Mikonja Кnežević
Reditelj: Ognjen Janković
Izvršni producent: Miloš Ratković

UTORAК, 15. oktobar, RTS 2 u 21,50

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *