Nastavi čitanje...
Posted in Dešavanja Vesti

Prva srpska konferencija za primenjenu veštačku inteligenciju

 Nastavi čitanje...
Posted in Dešavanja Vesti

XXI Bijenale studentske grafike Srbije

 Nastavi čitanje...
Posted in Dešavanja Vesti

Univerzitetsko prvenstvo Srbije u Gou!

 Nastavi čitanje...
Posted in Dešavanja Vesti

Hermetizam u lirici starog veka

 Nastavi čitanje...
Posted in Dešavanja Vesti

Hana Rajković

 Nastavi čitanje...
Posted in Dešavanja Vesti

Beograd <-> Beč

 Nastavi čitanje...
Posted in Dešavanja Vesti

Molijerovi dani 2022.

 Nastavi čitanje...
Posted in Dešavanja Vesti

Svetski dan imunologije

 Nastavi čitanje...
Posted in Dešavanja Vesti

Humanitarni koncert za socijalno ugrožene porodice

 Nastavi čitanje...
Posted in Dešavanja Vesti

Onda porasteš, a mape postanu strašne

 Nastavi čitanje...
Posted in Dešavanja Vesti

Simfoničari u 4 glasa

 Nastavi čitanje...
Posted in Dešavanja Vesti

Znate li ko je Sabrina Zelić?

 Nastavi čitanje...
Posted in Dešavanja Vesti

Izvan okvira: Dvadeset godina borbe s a virusnim infekcijama na nekonvencionalne načine

 Nastavi čitanje...
Posted in Dešavanja Vesti

Velikani srpskog graditeljstva – od Indžinirske škole do danas

 Nastavi čitanje...
Posted in Dešavanja Vesti

Projekat Vinča: novi arheološki izazovi

 Nastavi čitanje...
Posted in Dešavanja Vesti

Tri: Ono što jeste

 Nastavi čitanje...
Posted in Dešavanja Vesti

STOMAK/preobraženje ili transfiguracija

 Nastavi čitanje...
Posted in Dešavanja Vesti

Studentska borba protiv seksualnog uznemiravanja

 Nastavi čitanje...
Posted in Dešavanja Vesti

Projekat PRONACUL u Sremskim Karlovcima

 Nastavi čitanje...
Posted in Dešavanja Vesti

Hemijske priče iz carstva biljaka

 Nastavi čitanje...
Posted in Dešavanja Vesti

Budi student 1 dan na PMF-u