Tribina akademika Gorana Petrovića

Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Кragujevcu, u okviru programa Susreti sa stvaraocima, organizuje tribinu sa akademikom Goranom Petrovićem. Moderator je dr Časlav Nikolić, profesor srpske književnosti na Filološko-umetničkom fakultetu.
Po rečima moderatora tribine, prof. dr Časlava Nikolića, knjige Gorana Petrovića kao što su Atlas opisan nebom, Opsada crkve Svetog Spasa, Sitničarnica „Кod srećne ruke”, Bližnji, Razlike, Ispod tavanice koja se ljuspa i druge, predstavljaju uzorit izraz savremene srpske književnosti. Petrovićevu prozu moguće je sagledati unutar rama poetike postmodernizma, u kojem se ostvaruju njeni postupci razumevanja istorije, kulture, diskursa, ideologije, moći, subjekta ili njene perspektive poetičkog samorazumevanja. Petrovićeva literatura, međutim, predstavlja još obuhvatniju biblioteku: ona uspostavlja impresivnu sferu imaginacije, u kojoj vremenski, prostorno i jezički rasuti tragovi srpskog kulturnog, književnog i istorijskog bića ponovo progovaraju.
Tribina će se održati u Univerzitetskoj galeriji u Кragujevcu, u petak 28. maja 2021. u 13 sati,

Prisustvo će biti omogućeno ograničenom broju lica, u skladu sa kapacitetom sale, epidemiološkim preporukama i ograničenjima.

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *