Usavršavanje reproduktivnih tehnologija

Prirodno-matematički i Medicinski fakultet, Univerziteta u Novom Sadu, pre dva meseca priveli su kraju rad na Erasmus+ projektu koji se bavio razvojem novih nastavnih planova i programa u okviru reproduktivne biologije, asistiranih reproduktivnih tehnologija i regenerativne medicine u Srbiji. Projekat je počeo 2017. godine, budžet je bio blizu 900 hiljada eura, a od strane EACEA (European Education and Culture Executive Agency) ocenjen sa najvišom ocenom. 

Tokom trajanja projekta radilo se na unapređenju master studijskog programa iz Reproduktivne biologije na Univerzitetu u Novom Sadu koji zajedno realizuju Prirodno-matematički fakultet i Medicinski fakutet. Formirani su novi studijski programi na Univerzitetu u Beogradu Veterinarskom fakultetu – Akademska specijalizacija iz animalne reproduktivne biotehnologije i na Univerzitetu u Kragujevcu Fakultetu medicinskin nauka – master akademski studijski program  Regenerativna medicina. Takođe, formirani su kursevi celoživotnog učenja za reproduktivne biologe-embriologe i veterinare i utvrđena je saradnja između tri Univerziteta koja omogućava razmenu nastavnog kadra u okviru navedenih studijskih programa. Nabavljena je nova, savremena oprema na sva tri Univerziteta.

Podsećamo, master iz Reproduktivne biologije postoji od 2012. godine na Departmanu za biologiju i ekologiju, PMF-a i osposobljava stručnjake iz oblasti reproduktivne biologije za rad u laboratorijama za asistiranu reprodukciju u okviru tima za biomedicinski potpomognuto oplođenje.

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *