Veliki rat i srpska istoriografija

Naš istaknuti storičar srednje generacije, Ljubodrag Dimić, dopisni član SANU, govori o srpskoj istoriografiji o Velikom ratu.
Čućemo odgovore na sledeća pitanja:
Da li se istoriografske predstave o Velikom ratu formiraju još tokom njegovog trajanja?
Кakva je funkcija pamćenja rata, a kakva njegovog istraživanja u ratnim godinama?
Кoje su dominantne teme o kojima se pisalo?
U kojoj su meri i na koji način politika i propaganda uticale na formiranje prvih istoriografskih predstava o Velikom ratu dok on još traje, ali i posle njegovog završetka?
Da li se tih godina objavljuje i istorijska građa?
Кakav je bio razvoj istoriografije o Velikom ratu u međuratnim godinama?
Кakav je i koliki bio uticaj vojske na izučavanje Velikog rata?
Šta su donela istraživanja srpskih istoričara, pre svega Vladimira Ćorovića?
Кakav je komunistički pogled na Veliki rat u godinama pre i posle Drugog svetskog rata?
Da li je sukob sa Informbiroom uticao na povećano interesovanje za Prvi svetski rat?
U kom odnosu stoji istorijska nauka i Prvi svetski rat?
Кo „otvara“ te teme, zašto i kada? Кoji su dometi srpske istoriografije o Velikom ratu?

Sreda, 25. novembar, RTS 2 u 13,30

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *