VIII Dodela nagrada Fondacije “Docent dr Milena Dalmacija”

U ponedeljak, 26.oktobra obeležiće se dan rođenja doc. dr Milene Dalmacija i nastaviti tradicija dodele nagrada i stipendija “Docent dr Milena Dalmacija” najvrednijima od nas.

Svečanost će biti održana u 14h u amfiteatru  A1 „Mihajlo Pupin“, Departmana  za matematiku i informatiku, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta  u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 2. U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije, skup će biti održan u potpunosti on-line. U okviru dodele nagrada biće održana i promocija knjige „Ove noći te predugo nema“ autora Bože i Jelene Dalmacija. O knjizi govore Zoran Kolundžija, Božo Dalmacija i Srđan Rončević.

Komisija za dodelu nagrada i stipendije i Upravni  odbor Fondacije “Docent dr Milena Dalmacija” doneli su odluku da ove godine:

Prvu nagradu “Docent dr Milena Dalmacija” za doktorsku disertaciju koja je dala najveći naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine dobija dr Marko Grgić za doktorsku disertaciju pod nazivom „Procena remedijacionog potencijala sedimenta zagađenog prioritetnim organskim zagađujućim materijama“ urađene na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu.

Drugu nagradu “Docent dr Milena Dalmacija” za doktorsku disertaciju koja je dala najveći naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine dobija dr Dušan Nikolić za doktorsku disertaciju pod nazivom „Eкotoкsiкologija i histopatologija grgeča (Perca fluviatilis) iz veštačкih jezera u Srbiji“ urađene na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

Treću nagradu “Docent dr Milena Dalmacija” za doktorsku disertaciju koja je dala najveći naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine dobija dr Vesna Gvoić za doktorsku disertaciju pod nazivom „Ispitivanje mogućnosti primene Fenton-procesa u tretmanu obojenih otpadnih voda grafičke industrije“ urađene na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu.

Posebno priznanje “Docent dr Milena Dalmacija” za doktorsku disertaciju koja je dala veliki naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine dobijaju:

dr Sanja Živković za doktorsku disertaciju pod nazivom „Primena speкtrosкopije plazme induкovane impulsnim ugljendioкsidnim lasersкim zračenjem za кvalitativnu i кvantitativnu analizu čvrstih uzoraкa“ urađene na Hemijskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

dr Ana Tomić za doktorsku disertaciju pod nazivom „Denitrifikator Pseudomonas stutzeri – izolovanje, optimizacija bioprocesnih parametara i primena“ urađene na Tehnološkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu.

Zahvalnica za doprinos radu Fondacije “Docent dr Milena Dalmacija” dodeljuje se Departmanu za grafičko inženjerstvo i dizajn, Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu i g-dinu dr Dragoljubu Novakoviću.

Stipendiju za studenta na Katedri za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine, Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu, koji je ostvario visok uspeh u dosadašnjem studiranju dobija Jovana Delić.

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *