Voda – izazov 21. veka

Ovogodišnji ciklus naučno-popularnih predavanja u organizaciji Prirodno-matematičkog fakulteta - “Oči u oči sa naukom” održava se svakog prvog utorka u mescu u klubu “Dom kulture” Ignjata Pavlasa 4 u Novom Sadu.

Drugo predavanje je u utorak, 3. marta u 18h i biće o vodi:

“VODA – IZAZOV 21. VEKA”

dr Jelena Jazić Molnar, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

 

Ova tema će podstaći na razmišljanje o tome koliko iza problema kvaliteta voda stoji upravo čovek. Koliko je velika naša odgovornost. U kojoj meri učestvujemo u gomilanju problema životne sredine i koliko je našeg truda potrebno da bismo postali deo rešenja. Da li ćemo shvatiti taj deo sopstvene odgovornosti, pre nego što ona dospe upravo u našu čašu vode, ili pak ta čaša (p)ostane prazna, jedan je od najvećih izazova pred svima nama.

Voda... Važan je segment životne sredine od kojeg najviše zavisimo i na koji svi imamo pravo, ali se ni u kom slučaju ne sme tretirati kao dar prirode kojim se slobodno raspolaže. Kod nas, osnovni izvori zagađivanja površinskih voda su otpadne vode naselja, industrije i poljoprivreda. Zagađujuće materije koje možemo detektovati u prirodnim vodama posledica su antropogenih aktivnosti koje predstavljaju “naš lični potpis”, a kojim svesno ili nesvesno utičemo na promene životne sredine, uključujuću i kvalitet voda. Ne tako davno postalo je evidentno da je prilikom procene raspoložive u odnosu na ukupnu količinu vode neophodno uzeti u obzir i sam kvalitet voda.

Šta sve treba da nas zabrine: različite zagađujuće materije, koje mogu dospeti do lanca ishrane, zagađujuće materije nove generacije (npr. ostaci lekova i proizvoda za ličnu higijenu, pesticidi i drugi hazardi) u prirodnim vodama, koje još uvek nisu obuhvaćene rutinskim monitoring programom, a čije sudbine i toksičnost u životnoj sredini još uvek nisu u potpunosti izučene i poznate. Zagađujuće materije prisutne u životnoj sredini predstavljaju rizik i za izvorišta vode za piće. Prema nekim procenama, u periodu koji nam predstoji oko dve milijarde ljudi će biti pogođeno problemima kvaliteta i nestašicom vode.

Stoga, jedan od prioritetnih izazova 21. veka, koji treba uskladiti sa brzim rastom populacije na našoj planeti, jeste obezbeđivanje zdravstveno bezbedne vode za piće, ali i adekvatno upravljanje otpadnim vodama, što takođe predstavlja jednako važan segment u ciklusu kruženja vode.

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *