Zaključak Senata Univerziteta u Beogradu

Mi, članice i članovi Senata Univerziteta u Beogradu, energično osuđujemo verbalne napade i vređanja izneta u pojedinim medijima na račun rektorke Univerziteta prof. dr Ivanke Popović, prodekana Filozofskog fakulteta prof. dr Danijela Sinanija i profesora dr Ognjena Radonjića. Pokušaje diskvalifikovanja rektorke Popović, prodekana Sinanija i profesora Radonjića, temeljene na insinuacijama vezanim za njihovo poreklo, smatramo nedopustivim i podsećam o da su takve radnje kažnjive prema propisima koji su na snazi u Republici Srbiji.

Кao ustanova od nacionalnog značaja koja je obeležila 211 godina od svog osnivanja, Univerzitet u Beogradu ima posebnu obavezu da se zalaže za to da kultura javnog govora bude zasnovana na načelima tolerancije i istinitosti. Naglašavamo da Univerzitet podržava slobodu mišljenja i izražavanja članova zajednice njegovih studenata, istraživača i nastavnika i podstiče napore u pravcu promovisanja akademske čestitosti, odgovornosti , savesnog i posvećenog rada u oblasti nastave i nauke.

Univerzitet, međutim, apeluje na sve članove društvene zajednice da u javnoj komunikaciji zadrže dostojanstven stav i poštuju vrednosti koje stoje iza načela autonomije Univerziteta i pružanja doprinosa opštem dobru Republike Srbije.

Izvor: http://www.bg.ac.rs

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *