Zastupljenost žena i zemalja Globalnog juga u naučnim publikacijama

Autori većine radova u vodećim naučnim časopisima su muškarci sa engleskog govornog područja. To se od 1945. godine vrlo malo i sporo menjalo. Bea Mas sa Bečkog univerziteta je glavna autorka studije koja je ispitala raznolikost vodećih autora među naučnicima. Rezultati studije, koji su objavljeni u stručnom časopisu „Conservation letters“, pokazuju da su žene i stručnjaci iz zemalja Globalnog juga jedva zastupljeni kao autori u vodećim naučnim časopisima. 

U okviru istraživanja sprovedena je analiza najboljih 1051 autora, naučnika sa najviše publikacija u 13 vodećih stručnih časopisa o ekologiji i zaštiti prirode. Lista autora sadrži 11 odsto žena, dok su autori 75 odsto publikacija iz pet zemalja Globalnog severa. „Ovolika nejednakost među autorima je izrazito upitna, pogotovu u oblastima ekologije i zaštite prirode u kojima su neophodne različite perspektive u rešavanju globalnih ekoloških i klimatskih izazova“, izjavila je Bea Mas. 

Studija je pokazala da je udeo žena među vodećim autorima skočio sa tri na 18 odsto u periodu između 1945. i 2019. godine. Globalni jug sa aktuelnih 25 odsto udela u publikacijama naučnih časopisa takođe je nedovoljno zastupljen. Prema rečima Bee Mas na listi skoro da nema autorki i autora iz Indije, Kine i drugih mnogoljudnih zemalja koje su veoma značajne u oblasti zaštite prirode i održivost na globalnom nivou, dok mnoge zemlje čak nisu ni zastupljene. Ovo se ne odnosi samo na naučnike u oblasti ekologije, već i na rukovodeće pozicije u naučnim krugovima. „Broj objavljenih radova često utiče na razvoj karijere i dodelu funkcija u naučnim zajednicama“, dodala je Bea Mas. 

Publikacija u „Conservation Letters“:
Bea Maas, Robin J Pakeman, Laurent Godet, Linnea Smith, Vincent Devictor and Richard Primack (2021). Women and Global South strikingly under-represented among top-publishing ecologists. Conservation Letters, in press. DOI: 10.1111/conl.12797

 

Fotografije: © Science in HD

Share:

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *