Zoomorfni ornament

Izložba ZOOMORFNI ORNAMENT U TRADICIONALNOJ КULTURI BANATA, na osnovu materijala Etnološkog odeljenja Narodnog muzeja Zrenjanin, prikazuje zoomorfne ornamente i njihovu raskošnu simboliku. Bogatstvo zoomorfnih ornamenata ogleda se u mnoštvu oblika likovnog izražavanja primenjenih na predmetima za svečanu i svakodnevnu upotrebu. Na izložbi su predstavljene i analizirane realne predstave životinja, ali i one stilizovanih formi.

Analizom zbirke utvrđeno je da je zoomorfni ornament u enterijeru najčešće upotrebljavan na tekstilu – delovima pokućstva i nošnji, a sporadično se pojavljuje i na pojedinim zanatskim proizvodima, najčešće na lulama. Izložbom se ukazuje i na uzajamnost materijalne i duhovne kulture koje su duboko prožeta u tradicionalnoj kulturi Banata.

S obzirom na zastupljenost predmeta u okviru Etnološke zbirke Narodnog muzeja Zrenjanin, ovom izložbom obuhvaćena je oblast Srednjeg Banata, kao i pojedina rumunska mesta iz Južnog Banata. Na analiziranim predmetima nisu predstave svih životinja ravnomerno zastupljene, već je akcenat na onima za koja su vezana mnogobrojna verovanja i običaji. Određene životinje imale su važnu ulogu u magiji, narodnoj medicini, a neke su bile bitan činilac pojedinh obrednih praksa. Uloga pojedinih životinja je bila da obezbede plodnost useva, stoke, pa i ljudi. Za neke je čovek mislio da su zle i osvetoljubive, pa je zbog toga izgradio čitav sistem zabrana i ograničenja koja imaju prvenstveno apotropejski karakter.

Na izložbi će se naći predmeti iz zbirke Etnološkog odeljenja koji na sebi imaju jedan ili više zoomorfnih motiva. Najstariji predmet iz zbirke sa zoomorfnim ornamentom za koji se zna precizna godina izrade je ćilim tkan u Zrenjaninu 1866. godine. Na predmetu su tkačkom tehnikom klečanja izvedena četiri leptira.

Autor izložbe i pratećeg kataloga je Branka Sikimić, viši kustos-etnolog Narodnog muzeja Zrenjanin.

Četvrtak, 29. jul, Etnografski muzej u Beogradu

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *